Indeks Potencjału Przedsiębiorczości

Wierzymy, że Twoim przeznaczeniem jest sukces

kwestionariusz uzdolnień

POZNAJ SWOJE SILNE STRONY

indykator wzorców kariery

SPRAWDŹ JAK POWINNA WYGLĄDAĆ TWOJA KARIERA

STYLE BEHAWIORALNE DISC

Skala Lęku

Przekonania życiowe

Jedną z głównych konstrukcji rozwijanych przez każdego...
Wypełnij

Typy Psychiczne

Test ten oparty jest na koncepcji Carla Gustava Junga rozwiniętej...
Wypełnij

Wielka Piątka

Przez lata psycholodzy poszukiwali rozwiązań, które pozwoliłby...
Wypełnij

DISC

Test DISC został oparty na klasycznej koncepcji profesora...
Wypełnij

Test Ról Zespołowych

Wypełniając ten test dowiesz się jaka jest Twoja dominująca rola...
Wypełnij

Typy Zawodowe

Test ten oparty jest na teorii sześciu typów zawodowych...
Wypełnij

Indykator Wzorców Kariery

Test ten został oparty na wynikach pomysłodawcy badań nad silnymi...
Wypełnij

Kwestionariusz Uzdolnień

Kwestionariusz Uzdolnień jest testem mierzącym poziom silnych...
Wypełnij

Barometr asertywności

Asertywność to koncepcja mająca źródło w pragnieniu...
Wypełnij

Zachowania w konflikcie

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania...
Wypełnij

Kwestionariusz Zachowań Społecznych

Kwestionariusz Zachowań Społecznych został oparty na badaniach...
Wypełnij

Wypalenie zawodowe

Test Wypalenie Zawodowe został oparty na koncepcji Christiny...
Wypełnij

Skala Depresji

Test ten został oparty na kryteriach diagnostycznych depresji...
Wypełnij

Strategie Radzenia Sobie ze Stresem

Test Strategie Radzenia Sobie ze Stresem został skonstruowany w...
Wypełnij

Skala Lęku

Test ten został oparty na kryteriach diagnostycznych Lęku...
Wypełnij