Przekonania życiowe

Opis testu

Jedną z głównych konstrukcji rozwijanych przez każdego człowieka są PODSTAWOWE PRZEKONANIA ŻYCIOWE (pozycje życiowe) czyli egzystencjalna postawa, którą przyjmujemy wobec świata. Każdy z nas, w oparciu o wczesnodziecięce doświadczenia, podjął do mniej więcej piątego roku życia decyzję, kim jest oraz kim są inni ludzie. W okresie tym zostaje ustalone główne nastawienie emocjonalne do którego dana osoba będzie wielokrotnie automatycznie wracać do końca swojego życia. W przypadku, gdy to podstawowe nastawienie emocjonalne jest przykre osobnik przez całe życie będzie się przed nim bronił i starał się go uniknąć (Kubie, 1958) .

Test PODSTAWOWE PRZEKONANIA ŻYCIOWE został oparty na teorii ANALIZY TRANSAKCYJNEJ autorstwa amerykańskiego psychiatry i psychoterapeuty Eric’a Berne. Ukształtowane w wczesnym dzieciństwie przekonania odnośnie samego siebie i świata zewnętrznego stanowią swego rodzaju SKRYPT / SCHEMAT POSTĘPOWANIA będący podstawą wszelkich działań, zachowań czy wzorców komunikowania się.


Uzyskany przez Ciebie wynik pozwoli Ci dowiedzieć się jakie jest Twoje dominujące PRZEKONANIE ŻYCIOWE oraz jakie wynikają z niego konsekwencje dla Ciebie i Twojego otoczenia.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Poniżej znajduje się lista stwierdzeń odnoszących się do posiadanych przekonań i podejmowanych zachowań. Określ jak często dane zachowanie ma miejsce w Twoim życiu wybierając jedną z możliwych odpowiedzi.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Nie potrafię rozpoznać swoich potrzeb.

Wszystko w czym biorę udział musi być perfekcyjne.

Wiem czego chcę i jak to osiągnąć.

Po wykonaniu zadania chcę aby ktoś mnie skontrolował.

Ufam swoim zdolnościom.

Osiągam cele szanując prawa swoje i innych.