Przekonania życiowe

Opis testu

Jedną z głównych konstrukcji rozwijanych przez każdego człowieka są PODSTAWOWE PRZEKONANIA ŻYCIOWE (pozycje życiowe) czyli egzystencjalna postawa, którą przyjmujemy wobec świata. Każdy z nas, w oparciu o wczesnodziecięce doświadczenia, podjął do mniej więcej piątego roku życia decyzję, kim jest oraz kim są inni ludzie. W okresie tym zostaje ustalone główne nastawienie emocjonalne do którego dana osoba będzie wielokrotnie automatycznie wracać do końca swojego życia. W przypadku, gdy to podstawowe nastawienie emocjonalne jest przykre osobnik przez całe życie będzie się przed nim bronił i starał się go uniknąć (Kubie, 1958) .

Test PODSTAWOWE PRZEKONANIA ŻYCIOWE został oparty na teorii ANALIZY TRANSAKCYJNEJ autorstwa amerykańskiego psychiatry i psychoterapeuty Eric’a Berne. Ukształtowane w wczesnym dzieciństwie przekonania odnośnie samego siebie i świata zewnętrznego stanowią swego rodzaju SKRYPT / SCHEMAT POSTĘPOWANIA będący podstawą wszelkich działań, zachowań czy wzorców komunikowania się.


Uzyskany przez Ciebie wynik pozwoli Ci dowiedzieć się jakie jest Twoje dominujące PRZEKONANIE ŻYCIOWE oraz jakie wynikają z niego konsekwencje dla Ciebie i Twojego otoczenia.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Poniżej znajduje się lista stwierdzeń odnoszących się do posiadanych przekonań i podejmowanych zachowań. Określ jak często dane zachowanie ma miejsce w Twoim życiu wybierając jedną z możliwych odpowiedzi.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Nie rozumiem co dzieje się wokół mnie.

Zawsze sprawdzam, czy moje polecenia są wykonywane.

Ludzie muszą znać swoje miejsce.

Nie potrafię rozpoznać swoich potrzeb.

Ufam swoim zdolnościom.

Mam wrażenie, jakby inni nie interesowali się mną.