Wielka Piątka

Opis testu

Przez lata psycholodzy poszukiwali rozwiązań, które pozwoliłby na ujęcie dotychczasowej wiedzy z zakresu psychologii osobowości w jeden spójny system. Było to trudne, tym bardziej, że badania nad osobowością przynosiły różnorakie rezultaty ze względu m.in. na brak porozumienia jak osobowość powinna być zdefiniowania i mierzona (Driskell, Hogan i Salas, 1987). Sytuacja zmieniła się w wyniku powstania modelu Wielkiej Piątki integrującego cechy osobowości w jeden spójny system relatywnie niezależny od zdolności poznawczych oraz pozwalający na sprowadzenie struktury osobowości wszystkich ludzi do pięciu czynników (Barrick i Mount, 1991; McCrae i Costa, 2005, Digman, 1990; McCrae, 1989).

Test Wielka Piątka mierzy pięć niezależnych wymiarów osobowości. Wypełniając go uzyskasz informacje dotyczące Twojego profilu osobowości oraz wynikających z niego dla Ciebie konsekwencji.

Uwaga

!

Dostęp do testu zostanie wysłany w postaci adresu URL na podany poczas płatności email. Klucz po dokonaniu opłaty jest generowany i wysyłany automatycznie. Podany adres email nie jest przechowywany na serwerze i zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu przesłania Ci adresu URL testu.