Strategie Radzenia Sobie ze Stresem

Opis testu

Test Strategie Radzenia Sobie ze Stresem został skonstruowany w celu oceny zachowań, myśli i emocji pojawiających się w reakcji na sytuacje stresowe. Forma kwestionariusza jest adaptacją testu Ways of Coping Lazarus'a i Folkman (1981), zaś sam kwestionariusz został oparty na koncepcji strategii radzenia sobie ze stresem Tobin, D. L., Holroyd, K. A., & Reynolds, R. (1983, 1984) oraz Tobin, D. L.; Holroyd, K. A.; Reynolds, R. V.; Wigul, J. K. (1989).
Wg tej koncepcji strategie radzenia sobie ze stresem można skategoryzować w oparciu o przedmiot samej strategii oraz kierunek jej reakcji. Oznacza to, iż każda strategia może zostać sklasyfikowana w oparciu o dwa wymiary, które ostatecznie wskazują na tą najczęściej stosowaną.
Wynikiem kwestionariusza jest uzyskanie informacji, jaki jest najczęstszy sposób radzenia sobie z sytuacjami mającymi dla danej osoby charakter stresowy.

Uwaga

!

Dostęp do testu zostanie wysłany w postaci adresu URL na podany poczas płatności email. Klucz po dokonaniu opłaty jest generowany i wysyłany automatycznie. Podany adres email nie jest przechowywany na serwerze i zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu przesłania Ci adresu URL testu.