ZDROWIE

Wypalenie zawodowe

Test Wypalenie Zawodowe został oparty na koncepcji Christiny...
Wypełnij

Perspektywy życiowe

Test ten został oparty na badaniach Philipa Zimbardo (2013) nad...
Wypełnij

Skala Depresji

Test ten został oparty na kryteriach diagnostycznych depresji...
Wypełnij

Strategie Radzenia Sobie ze Stresem

Test Strategie Radzenia Sobie ze Stresem został skonstruowany w...
Wypełnij

Skala Lęku

Test ten został oparty na kryteriach diagnostycznych Lęku...
Wypełnij