Barometr asertywności

Opis testu

Asertywność to koncepcja mająca źródło w pragnieniu znalezienia takiego wzorca zachowania, które pozwoli realizować siebie przy jednoczesnym uszanowaniu prawa drugiej osoby do tego samego. Asertywność nie jest wrodzona. Jest wynikiem uczenia się funkcjonowania różnych sytuacjach. Oznacza to, iż jeśli wynik testu wskaże, że dominują u Ciebie zachowania nieasertywne, to MOŻESZ TO ZMIENIĆ!!! Barometr asertywności mierzy zarówno ogólny poziom asertywności jak i jej składowych. W określonych sytuacjach lub wobec określonych osób możesz bez problemu wykazywać się zachowaniami asertywnymi oraz możesz wykazywać trudność w byciu sobą wobec innych osób czy w innych sytuacjach.

Uzyskany przez Ciebie wynik pozwoli Ci dowiedzieć się jaki jest Twój poziom asertywności oraz poziom jej składników.


Uwaga

!

Dostęp do testu zostanie wysłany w postaci adresu URL na podany poczas płatności email. Klucz po dokonaniu opłaty jest generowany i wysyłany automatycznie. Podany adres email nie jest przechowywany na serwerze i zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu przesłania Ci adresu URL testu.