Wypalenie zawodowe

Opis testu

Test Wypalenie Zawodowe został oparty na koncepcji Christiny Maslach. Wypalenie zawodowe rozumiane jest jako reakcja organizmu na długotrwały stres wynikający z pełnionych obowiązków zawodowych. Powstaje ono zazwyczaj na skutek przeciążenia pracą, podejmowania odpowiedzialności za trudne zadania, intensywne kontakty społeczne, ale również w wyniku wykonywania nudnych i monotonnych obowiązków. Skutkiem wypalenia zawodowego jest szereg niepożądanych i nieprzyjemnych konsekwencji związanych zarówno ze stanem psychicznym czy emocjonalnym jak również zdrowiem fizycznym, kontaktami społecznymi, wynikami pracy a nawet sensem życia.

Wypełniając ten test uzyskasz informacje, czy należysz do grupy osób dotkniętych syndromem wypalenia zawodowego, zagrożonych wypaleniem a może jesteś osobą, która czerpie pełną satysfakcję z pracy i problem wypalenia Cię nie dotyczy.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Poniżej znajduje się lista stwierdzeń odnoszących się do środowiska pracy i pełnionych obowiązków zawodowych. Określ jak często ma miejsce dane stwierdzenie w Twoim życiu wybierając daną odpowiedź.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Moi przełożeni powinni zwracać większą uwagę na obciążenie podwładnych pracą.

Sprawnie radzę sobie w mojej pracy.

Denerwują mnie moi współpracownicy.

Mam wrażenie, że wykonywana przeze mnie praca, przekracza moje możliwości.

Mam wrażenie, że traktuję niektórych klientów/współpracowników, jakby byli przedmiotami.

W pracy żartujemy na temat klientów/podopiecznych/petentów i ich słabości.

Odczuwam napięcie na samą myśl, że mam iść do pracy.