Skala Lęku

Opis testu

Test ten został oparty na kryteriach diagnostycznych Lęku Uogólnionego DSM V – Podręcznika diagnostycznego i statystycznego zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (American Psychiatric Association, 2013).

Wypełniając ten test możesz określić, czy jesteś osobą, którą cechują symptomy związane z nadmiernym lękiem.

Instrukcja

Określ, jak często występują u Ciebie poniższe objawy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Doświadczam poczucia zagrożenia.

Mam problem, by kontrolować swoje obawy.

Moje obawy utrudniają mi funkcjonowanie.

Odczuwam wzmożone napięcie.

Mam problemy z koncentracją uwagi i/lub doświadczam pustki w głowie.

Obawiam się o przyszłość swoją i/lub swoich bliskich.

Odczuwam niepokój, podenerwowanie oraz wewnętrzne napięcie.

Obawiam się o przyszłość moich spraw związanych z pracą i finansami.

Łatwo się męczę.

Mam problemy ze snem (trudność z zaśnięciem, płytki sen, łatwe wybudzanie się).