Kwestionariusz Zachowań Społecznych

Opis testu

Kwestionariusz Zachowań Społecznych został oparty na badaniach zainicjowanych przez Robeta Balesa nad metodami pozwalającymi na pomiar interakcji pomiędzy członkami grupy (Bales i Cohen 1979; Hare i Hare 1996; Polley, Hare i Stone 1988). Typy zachowań, jakie mierzy kwestionariusz, zostały oparte na dwóch elementach: roli jaką pełni jednostka względem innych ludzi oraz jej stosunku do realizowanych przez siebie zadań.

Uzyskany wynik pozwala stwierdzić jak dana osoba zachowuje się względem innych ludzi oraz w jaki sposób realizuje podjęte przez siebie zadania.


Uwaga

!

Dostęp do testu zostanie wysłany w postaci adresu URL na podany poczas płatności email. Klucz po dokonaniu opłaty jest generowany i wysyłany automatycznie. Podany adres email nie jest przechowywany na serwerze i zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu przesłania Ci adresu URL testu.