Typy Psychiczne

Opis testu

Test ten oparty jest na koncepcji Carla Gustava Junga rozwiniętej przez Isabel Myers i Katharine Cook Briggs. Uzyskany wynik pozwala, w odniesieniu do 4 niezależnych wymiarów (reprezentujących różne struktury psychiczne, które wpływają w specyficzny sposób na przebieg poznawania otaczającej rzeczywistości a tym samym na szczególny rodzaj subiektywności charakteryzujący unikatowość każdego człowieka), zidentyfikować do którego z 16 typów osobowości przynależy wynik danej osoby.
Każdy typ osobowości charakteryzuje się specyficznością w zakresie funkcjonowania danej osoby, podejmowanych działań, określonych typów relacji, zainteresowań, ukierunkowania energii, zalet i potencjalnych słabości.

Uwaga

!

Dostęp do testu zostanie wysłany w postaci adresu URL na podany poczas płatności email. Klucz po dokonaniu opłaty jest generowany i wysyłany automatycznie. Podany adres email nie jest przechowywany na serwerze i zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu przesłania Ci adresu URL testu.