Typy Psychiczne

Opis testu

Test ten oparty jest na koncepcji Carla Gustava Junga rozwiniętej przez Isabel Myers i Katharine Cook Briggs. Uzyskany wynik pozwala, w odniesieniu do 4 niezależnych wymiarów (reprezentujących różne struktury psychiczne, które wpływają w specyficzny sposób na przebieg poznawania otaczającej rzeczywistości a tym samym na szczególny rodzaj subiektywności charakteryzujący unikatowość każdego człowieka), zidentyfikować do którego z 16 typów osobowości przynależy wynik danej osoby.
Każdy typ osobowości charakteryzuje się specyficznością w zakresie funkcjonowania danej osoby, podejmowanych działań, określonych typów relacji, zainteresowań, ukierunkowania energii, zalet i potencjalnych słabości.

Płatność

Prosimy o dokonanie płatności za test jedną z dostępnych opcji.

Uwaga

!

Po dokonaniu opłaty za pomocą opcji SMS zostaniesz przekierowany/a do strony testu.

Podając jednocześnie (nieobowiązkowo), swój adres email, otrzymasz drogą elektroniczną adres url do tego samego testu, dzięki któremu będzie możliwość powrotu do testu w momencie kiedy został opuszczony, np. w przypadku awarii Twojego komputera. Nie podanie adresu email uniemożliwi Ci powrót do testu. Reklamacje w tym przypadku nie będą uwzględniane. Podany adres email nie będzie przechowywany na serwerze i zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu przesłania Ci adresu url testu.

W przypadku wybrania innej formy płatności otrzymasz wiadomość na adres e-mail podany podczas płatności z dostępem do testu.