Kwestionariusz Uzdolnień

Opis testu

Kwestionariusz Uzdolnień jest testem mierzącym poziom silnych stron. Każda ze skal testu reprezentuje uzdolnienia i talenty związane z wykonywaniem zadań i obowiązków zawodowych. Opisuje zestaw zachowań, sposób myślenia i działania składające się na wzorzec odzwierciedlający dominujący rodzaj funkcjonowania.
Wynik testu pozwala wyselekcjonować jaki jest dominujący sposób funkcjonowania danej osoby, związane z nim silne strony, potencjalne słabości oraz sugeruje adekwatny do uzyskanego wyniku rodzaj pracy i zawodu.

Uwaga

!

Dostęp do testu zostanie wysłany w postaci adresu URL na podany poczas płatności email. Klucz po dokonaniu opłaty jest generowany i wysyłany automatycznie. Podany adres email nie jest przechowywany na serwerze i zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu przesłania Ci adresu URL testu.