Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Łatwo mnie namówić, że warto zrezygnować ze swoich interesów na rzecz partnerstwa, dobrych relacji i współpracy.

Podczas konfliktu staram się dostosować do strony przeciwnej.

Jestem skłonny/a pójść na duże ustępstwa mając na uwadze potencjalne, długoterminowe, pozytywne relacje.

Konflikt dla mnie ma tylko jednego zwycięzcę, którym chcę być Ja.

Rozwiązany konflikt to realizacja jedynie części zamierzeń.

"Krakowski targ" to optymalna metoda rozwiązania konfliktu.

Sprawę rozwiązania konfliktu poddaję losowi. Co ma być to będzie.