Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Uzmysławiam drugiej stronie, że jeśli nie pójdziemy na ustępstwa, to nie dojdziemy do porozumienia.

Aby sprawnie rozwiązać konflikt oczekuję wzajemnych ustępstw nie tylko w kwestii relacji, ale również pożądanych wyników rozmów.

Aby konstruktywnie rozwiązać konflikt należy zadbać o przyjazną dla obu stron atmosferę.

Rozwiązany konflikt to realizacja jedynie części zamierzeń.

Nawet jeśli nie widzę możliwości konstruktywnego sposobu rozwiązania konfliktu, to mimo wszystko staram się go szukać razem ze stroną sporu.

Konflikt to naturalny element relacji społecznych, dlatego staram się go rozwiązać zapewniając satysfakcjonujące porozumienie obu stron.

Skuteczne rozwiązanie konfliktu polega na osiągnięciu przez strony konfliktu częściowych korzyści.