Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Podczas konfliktu staram się udowodnić wyższość swoich racji nad zdaniem drugiej strony.

Na myśl o konflikcie czuję silne napięcie, dlatego staram się je łagodzić, nawet kosztem rezygnacji ze swojego interesu.

Aby sprawnie rozwiązać konflikt oczekuję wzajemnych ustępstw nie tylko w kwestii relacji, ale również pożądanych wyników rozmów.

W sytuacji konfliktu ważniejsze dla mnie jest utrzymanie dobrych relacji z drugą stroną niż dążenie do ustalenia, kto ma rację.

Ważniejszy, niż trwała współpraca, jest uzyskany wynik.

Konflikt to naturalny element relacji społecznych, dlatego staram się go rozwiązać zapewniając satysfakcjonujące porozumienie obu stron.

Najlepsze rozwiązanie konfliktu to wzajemne ustępstwa i dojście do kompromisu.