Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Zależy mi na tym, bym zarówno ja jak i druga strona odniosła korzyści z rozwiązania konfliktu.

Łatwo mnie namówić, że warto zrezygnować ze swoich interesów na rzecz partnerstwa, dobrych relacji i współpracy.

Biorąc udział w konflikcie jestem zainteresowanym, aby obydwie strony miały możliwość wyrażenia i wysłuchania swojego zdania.

Zależy mi na dobrych relacjach, dlatego jestem otwarty/a na ustępstwa.

Podczas konfliktu szanuję drugą stronę, dlatego nie nalegam na całkowite zwycięstwo. Zależy mi na obustronnym porozumieniu nawet kosztem ustępstw.

Rozwiązanie konfliktu może mieć miejsce jedynie przy aktywnym dążeniu do zrozumienia drugiej strony.

Aby konstruktywnie rozwiązać konflikt należy zadbać o przyjazną dla obu stron atmosferę.