Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Aby sprawnie rozwiązać konflikt oczekuję wzajemnych ustępstw nie tylko w kwestii relacji, ale również pożądanych wyników rozmów.

Ważniejszy, niż trwała współpraca, jest uzyskany wynik.

Ważniejsze dla mnie niż wyniki rozmów są dobre relacje z partnerem, dlatego wolę pójść na ustępstwa niż trwać przy swoim zdaniu.

Dostosowuję swoje racje do zdania drugiej strony licząc na potencjalną współpracę.

Konflikty uznaję za coś złego, dlatego staram się ich unikać.

W sytuacji patowej wolę pójść na tymczasowy kompromis, by zażegnać bieżący problem.

Zależy mi na dobrych relacjach, dlatego jestem otwarty/a na ustępstwa.