Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Jestem skłonny/a pójść na duże ustępstwa mając na uwadze potencjalne, długoterminowe, pozytywne relacje.

Konstruktywne rozwiązanie konfliktu to jedynie częściowa realizacja własnych oczekiwań.

Zależy mi na dobrych relacjach, dlatego jestem otwarty/a na ustępstwa.

Ważniejsze dla mnie są bezpośrednie wyniki rozmów niż ich klimat i pozytywne relacje.

Rozwiązany konflikt to realizacja jedynie części zamierzeń.

Rozwiązanie konfliktu może mieć miejsce jedynie przy aktywnym dążeniu do zrozumienia drugiej strony.

Biorąc udział w konflikcie jestem zainteresowanym, aby obydwie strony miały możliwość wyrażenia i wysłuchania swojego zdania.