Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Ważniejsze dla mnie są bezpośrednie wyniki rozmów niż ich klimat i pozytywne relacje.

Podczas konfliktu staram się dostosować do strony przeciwnej.

Konflikty wolę przeczekać, aż same miną.

Ważniejsze dla mnie niż wyniki rozmów są dobre relacje z partnerem, dlatego wolę pójść na ustępstwa niż trwać przy swoim zdaniu.

Rozwiązanie konfliktu może mieć miejsce jedynie przy aktywnym dążeniu do zrozumienia drugiej strony.

Podczas konfliktu dążę do zrozumienia intencji i celów drugiej strony.

Konflikty uznaję za coś złego, dlatego staram się ich unikać.