Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Jestem skłonny/a pójść na duże ustępstwa mając na uwadze potencjalne, długoterminowe, pozytywne relacje.

Jeśli dojdę do wniosku, że jestem w błędzie, to bardziej staram się załagodzić konflikt niż trwać przy swoim zdaniu.

Uważam, że z rezultatu konfliktu będę miał tyle, ile sobie wywalczę.

Konflikt to naturalny element relacji społecznych, dlatego staram się go rozwiązać zapewniając satysfakcjonujące porozumienie obu stron.

Nie lubię konfliktów dlatego wolę pójść na ugodę niż dochodzić swoich racji.

Zależy mi na tym, bym zarówno ja jak i druga strona odniosła korzyści z rozwiązania konfliktu.

Ważniejsze dla mnie są bezpośrednie wyniki rozmów niż ich klimat i pozytywne relacje.