Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Konflikt to doskonała okazja, by wykorzystać propozycje drugiej strony w celu osiągnięcia obustronnego porozumienia.

Konflikt to naturalny element relacji społecznych, dlatego staram się go rozwiązać zapewniając satysfakcjonujące porozumienie obu stron.

W konflikcie ważniejsze dla mnie jest zaufanie partnera niż korzystny dla mnie wynik rozwiązania konfliktu.

Zależy mi na dobrych relacjach, dlatego jestem otwarty/a na ustępstwa.

Większość konfliktów same rozwiązują się pod wpływem upływającego czasu, więc staram się uzbroić w cierpliwość i je przeczekać.

Podczas konfliktu staram się udowodnić wyższość swoich racji nad zdaniem drugiej strony.

Skuteczne rozwiązanie konfliktu polega na osiągnięciu przez strony konfliktu częściowych korzyści.