Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Większość konfliktów same rozwiązują się pod wpływem upływającego czasu, więc staram się uzbroić w cierpliwość i je przeczekać.

W czasie konfliktu staram się znaleźć takie rozwiązanie, które usatysfakcjonuje obie strony.

Biorąc udział w konflikcie jestem zainteresowanym, aby obydwie strony miały możliwość wyrażenia i wysłuchania swojego zdania.

Nie lubię konfliktów dlatego wolę pójść na ugodę niż dochodzić swoich racji.

Sprawę rozwiązania konfliktu poddaję losowi. Co ma być to będzie.

Unikam konfliktu, nawet jeśli uważam, że racja jest po mojej stronie.

Najlepsze rozwiązanie konfliktu to wzajemne ustępstwa i dojście do kompromisu.