Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Długoterminowe rozwiązanie konfliktu jest możliwe jedynie przy obustronnej akceptacji i zrozumieniu interesów stron konfliktu oraz wspólnemu dążeniu do ich realizacji.

Źle wspominam konflikty z przeszłości, dlatego w miarę możliwości staram się z nich wycofywać.

Kiedy czuję, że sytuacja staje się napięta to najchętniej wycofuję się z niej.

Kiedy przedmiotem sporu jest sprawa mało ważna dla mnie, ale istotna dla drugiej strony, to w celu utrzymania dobrych relacji dostosowuję swoje zdanie.

Na myśl o konflikcie czuję silne napięcie, dlatego staram się je łagodzić, nawet kosztem rezygnacji ze swojego interesu.

W czasie konfliktu staram się znaleźć takie rozwiązanie, które usatysfakcjonuje obie strony.

Sprawę rozwiązania konfliktu poddaję losowi. Co ma być to będzie.