Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Rozwiązany konflikt to realizacja jedynie części zamierzeń.

Biorąc udział w konflikcie jestem zainteresowanym, aby obydwie strony miały możliwość wyrażenia i wysłuchania swojego zdania.

Uważam, że inni nie liczą się ze słabymi ludźmi, dlatego stanowczo trwam przy swoim zdaniu.

Uzmysławiam drugiej stronie, że jeśli nie pójdziemy na ustępstwa, to nie dojdziemy do porozumienia.

Jeśli uważam, że przedmiot konfliktu jest dla mnie mało istotny, to dążę do jego uniknięcia.

Nie opłaca się rezygnować ze swoich interesów. Liczy się wynik tu i teraz.

Poznanie intencji stron konfliktu pozwala na znalezienie optymalnego rozwiązania.