Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Jestem skłonny/a pójść na duże ustępstwa mając na uwadze potencjalne, długoterminowe, pozytywne relacje.

Uzmysławiam drugiej stronie, że jeśli nie pójdziemy na ustępstwa, to nie dojdziemy do porozumienia.

Rozwiązanie konfliktu może mieć miejsce jedynie przy aktywnym dążeniu do zrozumienia drugiej strony.

Na myśl o konflikcie czuję silne napięcie, dlatego staram się je łagodzić, nawet kosztem rezygnacji ze swojego interesu.

Podczas konfliktu staram się dostosować do strony przeciwnej.

Konstruktywne rozwiązanie konfliktu to jedynie częściowa realizacja własnych oczekiwań.

Najlepsze rozwiązanie konfliktu to wzajemne ustępstwa i dojście do kompromisu.