Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

W sytuacji konfliktu ważniejsze dla mnie jest utrzymanie dobrych relacji z drugą stroną niż dążenie do ustalenia, kto ma rację.

Biorąc udział w konflikcie jestem zainteresowanym, aby obydwie strony miały możliwość wyrażenia i wysłuchania swojego zdania.

Unikam konfliktu, nawet jeśli uważam, że racja jest po mojej stronie.

Konflikty uznaję za coś złego, dlatego staram się ich unikać.

Aby sprawnie rozwiązać konflikt oczekuję wzajemnych ustępstw nie tylko w kwestii relacji, ale również pożądanych wyników rozmów.

Podczas konfliktu szanuję drugą stronę, dlatego nie nalegam na całkowite zwycięstwo. Zależy mi na obustronnym porozumieniu nawet kosztem ustępstw.

W czasie konfliktu staram się znaleźć takie rozwiązanie, które usatysfakcjonuje obie strony.