Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Konflikty uznaję za coś złego, dlatego staram się ich unikać.

Łatwo mnie namówić, że warto zrezygnować ze swoich interesów na rzecz partnerstwa, dobrych relacji i współpracy.

"Krakowski targ" to optymalna metoda rozwiązania konfliktu.

Jeśli straty poniesione na skutek rozwiązania konfliktu są wyższe niż ewentualne zyski, to unikam konfliktu, nawet jeśli dotyczy ważnej dla mnie sprawy.

Konstruktywne rozwiązanie konfliktu to jedynie częściowa realizacja własnych oczekiwań.

Unikam konfliktu, nawet jeśli uważam, że racja jest po mojej stronie.

Konflikty wolę przeczekać, aż same miną.