Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Sprawę rozwiązania konfliktu poddaję losowi. Co ma być to będzie.

Łatwo mnie namówić, że warto zrezygnować ze swoich interesów na rzecz partnerstwa, dobrych relacji i współpracy.

Konstruktywne rozwiązanie konfliktu to jedynie częściowa realizacja własnych oczekiwań.

Kiedy czuję, że sytuacja staje się napięta to najchętniej wycofuję się z niej.

Podczas konfliktu staram się dostosować do strony przeciwnej.

Nie lubię konfliktów dlatego wolę pójść na ugodę niż dochodzić swoich racji.

Ważniejsze dla mnie niż wyniki rozmów są dobre relacje z partnerem, dlatego wolę pójść na ustępstwa niż trwać przy swoim zdaniu.