Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Na myśl o konflikcie czuję silne napięcie, dlatego unikam konfliktów.

Najlepsze rozwiązanie konfliktu to wzajemne ustępstwa i dojście do kompromisu.

Liczę na to, że inni dostosują się do moich oczekiwań.

Aby konstruktywnie rozwiązać konflikt należy zadbać o przyjazną dla obu stron atmosferę.

Na myśl o konflikcie czuję silne napięcie, dlatego staram się je łagodzić, nawet kosztem rezygnacji ze swojego interesu.

Jeśli uważam, że przedmiot konfliktu jest dla mnie mało istotny, to dążę do jego uniknięcia.

Nie lubię konfliktów dlatego wolę pójść na ugodę niż dochodzić swoich racji.