Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Uważam, że z rezultatu konfliktu będę miał tyle, ile sobie wywalczę.

Jestem skłonny/a pójść na duże ustępstwa mając na uwadze potencjalne, długoterminowe, pozytywne relacje.

Liczę na to, że inni dostosują się do moich oczekiwań.

Zależy mi na tym, bym zarówno ja jak i druga strona odniosła korzyści z rozwiązania konfliktu.

Konflikty wolę przeczekać, aż same miną.

Wolę przetrwać tzw. „ciche dni” niż próbować wyjaśniać co jest źródłem konfliktu.

Uważam, że inni nie liczą się ze słabymi ludźmi, dlatego stanowczo trwam przy swoim zdaniu.