Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Rozwiązanie konfliktu może mieć miejsce jedynie przy aktywnym dążeniu do zrozumienia drugiej strony.

Nie zawsze można robić wszystkiego tak jak się chce, dlatego należy szukać takiego porozumienia, aby obie strony mogły zrealizować przynajmniej zasadniczą część własnych celów.

Uważam, że inni nie liczą się ze słabymi ludźmi, dlatego stanowczo trwam przy swoim zdaniu.

Podczas konfliktu dążę do zrozumienia intencji i celów drugiej strony.

W czasie konfliktu staram się znaleźć takie rozwiązanie, które usatysfakcjonuje obie strony.

W sytuacjach krytycznych nie ma czasu na dyskusję, liczy się silniejsze zdanie.

Liczę na to, że inni dostosują się do moich oczekiwań.