Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Nie ma sensu liczyć się ze zdaniem drugiej strony, jeśli sama nie potrafi o siebie zawalczyć.

Rozwiązanie konfliktu może mieć miejsce jedynie przy aktywnym dążeniu do zrozumienia drugiej strony.

W konflikcie ważniejsze dla mnie jest zaufanie partnera niż korzystny dla mnie wynik rozwiązania konfliktu.

Uzmysławiam drugiej stronie, że jeśli nie pójdziemy na ustępstwa, to nie dojdziemy do porozumienia.

Podczas rozmów szukam alternatyw zadowalających obie strony sporu.

Podczas konfliktu dążę do zrozumienia intencji i celów drugiej strony.

Na myśl o konflikcie czuję silne napięcie, dlatego unikam konfliktów.