Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Dostosowuję swoje racje do zdania drugiej strony licząc na potencjalną współpracę.

W konflikcie relacje nie są aż tak ważne jak konkretny wynik.

Zależy mi na dobrych relacjach, dlatego jestem otwarty/a na ustępstwa.

Podczas konfliktu staram się dostosować do strony przeciwnej.

Kiedy czuję, że sytuacja staje się napięta to najchętniej wycofuję się z niej.

Poznanie intencji stron konfliktu pozwala na znalezienie optymalnego rozwiązania.

Długoterminowe rozwiązanie konfliktu jest możliwe jedynie przy obustronnej akceptacji i zrozumieniu interesów stron konfliktu oraz wspólnemu dążeniu do ich realizacji.