Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Zależy mi na tym, bym zarówno ja jak i druga strona odniosła korzyści z rozwiązania konfliktu.

Dostosowuję swoje racje do zdania drugiej strony licząc na potencjalną współpracę.

Nie ma sensu liczyć się ze zdaniem drugiej strony, jeśli sama nie potrafi o siebie zawalczyć.

Unikam konfliktu, nawet jeśli uważam, że racja jest po mojej stronie.

Każda ze stron konfliktu zawsze coś zyskuje ale również zawsze coś traci.

Najlepsze rozwiązanie konfliktu to wzajemne ustępstwa i dojście do kompromisu.

Łatwo mnie namówić, że warto zrezygnować ze swoich interesów na rzecz partnerstwa, dobrych relacji i współpracy.