Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

W czasie konfliktu staram się znaleźć takie rozwiązanie, które usatysfakcjonuje obie strony.

Najlepsze rozwiązanie konfliktu to wzajemne ustępstwa i dojście do kompromisu.

Uważam, że inni nie liczą się ze słabymi ludźmi, dlatego stanowczo trwam przy swoim zdaniu.

W sytuacji konfliktu ważniejsze dla mnie jest utrzymanie dobrych relacji z drugą stroną niż dążenie do ustalenia, kto ma rację.

Unikam konfliktu, nawet jeśli uważam, że racja jest po mojej stronie.

Na myśl o konflikcie czuję silne napięcie, dlatego unikam konfliktów.

Biorąc udział w konflikcie jestem zainteresowanym, aby obydwie strony miały możliwość wyrażenia i wysłuchania swojego zdania.