Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

W sytuacjach krytycznych nie ma czasu na dyskusję, liczy się silniejsze zdanie.

Źle wspominam konflikty z przeszłości, dlatego w miarę możliwości staram się z nich wycofywać.

Na myśl o konflikcie czuję silne napięcie, dlatego unikam konfliktów.

Unikam konfliktu, nawet jeśli uważam, że racja jest po mojej stronie.

Uzmysławiam drugiej stronie, że jeśli nie pójdziemy na ustępstwa, to nie dojdziemy do porozumienia.

Konflikt to naturalny element relacji społecznych, dlatego staram się go rozwiązać zapewniając satysfakcjonujące porozumienie obu stron.

Liczę na to, że inni dostosują się do moich oczekiwań.