Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Na myśl o konflikcie czuję silne napięcie, dlatego unikam konfliktów.

Na myśl o konflikcie czuję silne napięcie, dlatego staram się je łagodzić, nawet kosztem rezygnacji ze swojego interesu.

Skuteczne rozwiązanie konfliktu polega na osiągnięciu przez strony konfliktu częściowych korzyści.

Najlepsze rozwiązanie konfliktu to wzajemne ustępstwa i dojście do kompromisu.

Sprawę rozwiązania konfliktu poddaję losowi. Co ma być to będzie.

Konflikt dla mnie ma tylko jednego zwycięzcę, którym chcę być Ja.

Nawet jeśli nie widzę możliwości konstruktywnego sposobu rozwiązania konfliktu, to mimo wszystko staram się go szukać razem ze stroną sporu.