Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Długoterminowe rozwiązanie konfliktu jest możliwe jedynie przy obustronnej akceptacji i zrozumieniu interesów stron konfliktu oraz wspólnemu dążeniu do ich realizacji.

Podczas konfliktu dążę do zrozumienia intencji i celów drugiej strony.

Jeśli straty poniesione na skutek rozwiązania konfliktu są wyższe niż ewentualne zyski, to unikam konfliktu, nawet jeśli dotyczy ważnej dla mnie sprawy.

Będąc w konflikcie uzasadnione argumenty drugiej strony są dla mnie ważniejsze niż własne interesy.

Rozwiązany konflikt to realizacja jedynie części zamierzeń.

Konflikty wolę przeczekać, aż same miną.

Ważniejsze dla mnie niż wyniki rozmów są dobre relacje z partnerem, dlatego wolę pójść na ustępstwa niż trwać przy swoim zdaniu.