Zachowania w konflikcie

Opis testu

Kwestionariusz mierzy ogólną skłonność do podejmowania określonego stylu zachowań w sytuacji konfliktowej rozumianej jako ostra niezgodność interesów, idei lub przekonanie, że aktualne aspiracje stron nie dadzą się jednocześnie zrealizować. Konflikt wynika z interakcji niezależnych ludzi, którzy postrzegają nie dajce się pogodzić cele i wzajemne interferencje w dążeniu do tych celów (Lewicki 2005). Test został oparty na wynikach pracy badawczej Bożeny Kłusek (2009).

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Odpowiedz, jak często przejawiasz dane zachowanie w sytuacji konfliktu.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Biorąc udział w konflikcie jestem zainteresowanym, aby obydwie strony miały możliwość wyrażenia i wysłuchania swojego zdania.

W sytuacji patowej wolę pójść na tymczasowy kompromis, by zażegnać bieżący problem.

Konflikt dla mnie ma tylko jednego zwycięzcę, którym chcę być Ja.

W sytuacji konfliktu ważniejsze dla mnie jest utrzymanie dobrych relacji z drugą stroną niż dążenie do ustalenia, kto ma rację.

Konstruktywne rozwiązanie konfliktu to jedynie częściowa realizacja własnych oczekiwań.

Konflikty wolę przeczekać, aż same miną.

Jeśli straty poniesione na skutek rozwiązania konfliktu są wyższe niż ewentualne zyski, to unikam konfliktu, nawet jeśli dotyczy ważnej dla mnie sprawy.