Lista testów

Testy psychologiczne

Testy psychologiczne to specyficzna procedura diagnozowania. Polega ona na pomiarze różnego rodzaju u cech psychologicznych. Testy psychologiczne mogą przybierać różne formy, przy czym ich zasadniczym celem jest wywołanie danych zachowań, które dostarczą wyników o pożądanych wartościach psychometrycznych.

 

Testy psychologiczne będące w ofercie PRACOWNI TESTÓW:

Testy psychologiczne wykorzystywane są w psychometrii, gałęzi psychologii zajmującej się określaniem warunków jakie powinny spełniać narzędzia wykorzystywane do pomiaru cech psychologicznych oraz budowaniem modeli wiążących wynik takich pomiarów z rzeczywistymi wartościami mierzonych cech (Hornowska, 2007).

Test może on być zbiorem zadań lub pytań, przy czym najczęściej mają one formę typu „papier ołówek” – polegają dosłownie na udzielaniu odpowiedzi na zadanie pytania.

Testy psychologiczne mierzą wartości cech psychologicznych, konstruktów teoretycznych, które nie są bezpośrednio obserwowalne. Fakt ten implikuje określone działania: mianowicie zanim test będzie mógł zmierzyć daną cechę konieczne jest ich operacyjne zdefiniowanie. Oznacza to, iż (Hornowska, 2007):

  •          mierzona cecha powinna odnosić się do konstruktu teoretycznego i obserwowalnych zjawisk;
  •          pomiar nie może mieć charakteru uniwersalnego,
  •          pomiar oparty jest na ograniczonej próbce zachowań,
  •          wyniki pomiaru zawsze obarczone są jakimś błędem,
  •          wyniki pomiaru nie zawsze przekładają się na skale o dobrze zdefiniowanych jednostkach.

 

Katalog testów dostępnych w serwisie >>KLIKNIJ TUTAJ<<


Słowa kluczowe

darmowe testy psychologiczne, testy psychologiczne online, testy psychologiczne online za darmo, psychologia, psychologia testy, psychologiczne testy, psychologiczny test, psychotesty, psychotesty darmowe, psychotesty online, poznaj siebie test, test jaki jesteś, test psychologiczne, test psychologiczny, test psychologiczny darmowy, test psychologiczny online, testy psychologiczne, testy psychologiczne darmowe, testy psychologiczne do pracy,