DISC

Opis testu

Test DISC został oparty na klasycznej koncepcji profesora Universytetu Harvarda, Williama Marstona, zaprezentowanej w jego książce „Emotions of Normal People” (Marston, 1928). Wg niego każdy człowiek charakteryzuje się przejawiającymi się w sposób powtarzalny określonymi wzorcami zachowań, które z kolei wywodzą się z określonych postaw. Marston wyróżnił dwie zasadnicze, przeciwstawne sobie pary postaw opisujących stosunek danego człowieka do świata zewnętrznego i innych ludzi.

Uwaga

!

Dostęp do testu zostanie wysłany w postaci adresu URL na podany poczas płatności email. Klucz po dokonaniu opłaty jest generowany i wysyłany automatycznie. Podany adres email nie jest przechowywany na serwerze i zostanie wykorzystany tylko i wyłącznie w celu przesłania Ci adresu URL testu.