Testy osobowości

Wielka Piątka

Przez lata psycholodzy poszukiwali rozwiązań, które pozwoliłby na ujęcie dotychczasowej wiedzy z zakresu psychologii osobowości w jeden spójny system. Było to trudne, tym bardziej, że badania nad osobowością przynosiły różnorakie rezultaty ze względu m.in. na brak porozumienia jak osobowość powinna być zdefiniowania i mierzona (Driskell, Hogan i Salas, 1987). Sytuacja zmieniła się w wyniku powstania modelu Wielkiej Piątki integrującego cechy osobowości w jeden spójny system relatywnie niezależny od zdolności poznawczych oraz pozwalający na sprowadzenie struktury osobowości wszystkich ludzi do pięciu czynników (Barrick i Mount, 1991; McCrae i Costa, 2005, Digman, 1990; McCrae, 1989).

 

>> PRZEJDŹ DO TESTU << 

 

Źródła inspiracji

 1. Barrick, M. i Mount, M. (1991). The big five personality dimensions and job performance: a meta-analisis. Personnel Psychology, 44(1), 1-26.
 2. Driskell, J. E., Hogan, R. i Salas, E. (1987). Personality and group performance. W C. Hendrick (Red.), Group process and itergroup relations (strony 91-112). Newbury Park: Sage.
 3. Digman, J. M. (1990). Personality structure: Emergence of the five-factor model. Annual Review of Psychology, 41(1), 417-440.
 4. Hough, L. (1992). The “Big Five” personality variables-construct confusion: Description versus prediction. Human Performance, 5(1-2), 139-155.
 5. McCrae, R. i Costa, P. (2005). Osobowość dorosłego człowieka. Perspektywa teorii pięcioczynnikowej. Kraków: Wydawnictwo WAM.
 6. McCrae, R. (1989). Why I advocate the five-factor model: Joint factor analyses of the NEO-PI and other instruments. W D. M. Buss i N. Cantor (Redaktorzy), Personality psychology: Recent trends and emerging directions (strony 237-245). New York: Springer-Verlag.
 7. Strelau, J. (2009). Psychologia różnic indywidualnych. W J. Brzeziński (Red.), Wykłady z psychologii (wyd. 2, Tom 10). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 8. Strelau, J. (2004). Psychologia. Pordręcznik akademicki. Psychologia ogólna (Tom 2). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

 Słowa kluczowe

big five, big five test, introwertyk test osobowości, jaki jesteś test, wielka piątka test, wielka piątka, neurotyczność test, pięcioczynnikowy model osobowości, inwentarz osobowości, diagnoza osobowości, testy psychologiczne, koncepcje psychologiczne człowieka, narzędzia psychologiczne, test psychologiczny, psychologiczny test, kwestionariusz psychologiczny, psychologiczny test osobowości, test na osobowość psychologiczny, testy psychologiczny, psychologia testy, psychologia test, test psychologia, testy psychologia, psychologia charaktery, testy psychologiczne osobowość, psychologia osobowość, test na osobowośc, testy na osobowość psychologia, testy psychologiczne na osobowość, test eysencka, kwestionariusz osobowości eysencka, test osobowości eysencka, kwestionariusz osobowości eysencka online, kwestionariusz eysencka, test eysencka online, wielka piątka test, test wielka piątka, test osobowościowy, testy osobowościowe, testy u psychologa, test na psychologa, test z psychologii, neurotyczność test, wielka piątka psychologia, pięcioczynnikowy model osobowości test, test osobowości wielka piątka, koncepcje osobowości, wielka piątka osobowość, test wielkiej piątki, testy z psychologii, psycholog testy, motywacja maslow, psychologię, test na neurotyczność


Typy psychiczne

Test ten oparty jest na koncepcji Carla Gustava Junga rozwiniętej przez Isabel Myers i Katharine Cook Briggs. Uzyskany wynik pozwala, w odniesieniu do 4 niezależnych wymiarów (reprezentujących różne struktury psychiczne, które wpływają w specyficzny sposób na przebieg poznawania otaczającej rzeczywistości a tym samym na szczególny rodzaj subiektywności charakteryzujący unikatowość każdego człowieka), zidentyfikować do którego z 16 typów osobowości przynależy wynik danej osoby.

Każdy typ osobowości charakteryzuje się specyficznością w zakresie funkcjonowania danej osoby, podejmowanych działań, określonych typów relacji, zainteresowań, ukierunkowania energii, zalet i potencjalnych słabości.

 

>> PRZEJDŹ DO TESTU <<

 

Źródła inspiracji

 1. Keirsey, D., Bates, M., (2009). Zrozum mnie proszę. Charaktery i typy temperamentów. Gliwice: Helion
 2. The Myers & Briggs Foundation, http://myersbriggs.org
 3. Briggs Myers, I. (2000). Introduction to Type, OPP: Oxford.
 4. Briggs Myers, I. (2003). MBTI Manual. CPP: CA.
 5. Olejniczak W. (2009). Zespół – Kultura – Człowiek. Szczecin: Wydawnictwo ZPSB.
 6. Jacobi, J. (2001). Psychologia C.G. Junga. Warszawa: Wydawnictwo Szafa.
 7. Jung, C.G. (2013). Typy psychologiczne. Warszawa: Wydawnictwo KR.

Słowa kluczowe

introwertyk test osobowości, jaki jesteś test,  jung test osobowości, test osobowości junga, carl gustav jung książki, carl jung książki, jung książki, jung psycholog, typy psychologiczne, typy osobowości psychologia, typy psychologiczne junga, ekstrawertyk introwertyk, introwertyk definicja, introwertyk wikipedia, ekstrawertyk a introwertyk, co to introwertyk i ekstrawertyk, co to jest ekstrawertyk i introwertyk, co to ekstrawertyk i introwertyk,


Przekonania życiowe

Test PODSTAWOWE PRZEKONANIA ŻYCIOWE został oparty na teorii ANALIZY TRANSAKCYJNEJ autorstwa amerykańskiego psychiatry i psychoterapeuty Eric’a Berne oraz rozwiniętej przez Thomasa Harrisa koncepcji pozycji życiowych (2009).  

Jedną z głównych konstrukcji rozwijanych przez każdego człowieka są PODSTAWOWE PRZEKONANIA ŻYCIOWE (pozycje życiowe) czyli egzystencjalna postawa, którą przyjmujemy wobec świata. Każdy z nas, w oparciu o wczesnodziecięce doświadczenia, podjął do mniej więcej piątego roku życia decyzję, kim jest oraz kim są inni ludzie. W okresie tym zostaje ustalone główne nastawienie emocjonalne do którego dana osoba będzie wielokrotnie automatycznie wracać do końca swojego życia. W przypadku, gdy to podstawowe nastawienie emocjonalne jest przykre osobnik przez całe życie będzie się przed nim bronił i starał się go uniknąć (Kubie, 1958) . 

Ukształtowane w wczesnym dzieciństwie przekonania odnośnie samego siebie i świata zewnętrznego stanowią swego rodzaju SKRYPT / SCHEMAT POSTĘPOWANIA będący podstawą wszelkich działań, zachowań czy wzorców komunikowania się. Uzyskany wynik pozwala dowiedzieć się jakie dana osoba posiada dominujące PRZEKONANIE ŻYCIOWE oraz jakie wynikają z niego konsekwencje dla siebie i otoczenia.

 

>> PRZEJDŹ DO TESTU << 

 

Źródła inspiracji

 1. Berne, E. (1994). W co grają ludzie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 2. Berne, E. (1998). Dzień dobry... i co dalej? Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 3. Szymanowska, E., Sękowska, M. (2000). Analiza Transakcyjna w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 4. Ernst, K. (1991). Szkolne gry uczniów- jak sobie z nimi radzić. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 5. Mauriel, J., Jongeward, D. (1994). Narodzić się by wygrać. Poznań:  Dom Wydawniczy REBIS.
 6. Harris, T.A. (1979). W zgodzie z sobą i Tobą. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 7. Harris, T.A.(2009). Ja jestem OK. – ty jesteś OK. Praktyczny przewodnik po analizie transakcyjnej. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 8. Rogoll, R. (1995). Aby być sobą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Kubie, L. (1958). The Neurotic Process as the Focus of Physiological and Psychoanalytic Research. The Journal of Mental Science , 104(435).

Słowa kluczowe

pozycje życiowe, pozycja życiowa, ja jestem OK, ty jesteś ok, ja jestem ok – ty jesteś ok, Harris, analiza transakcyjna,

 


Typy Hipokratesa - Galena

Test ten został opracowany na koncepcji temperamentu Hipokratesa rozwiniętej przez greckiego lekarza Galena. Byli oni twórcami pierwszej typologii temperamentu, która pomimo przynależności do klasyki typologii, wciąż nie straciła na aktualności i nadal cieszy się powodzeniem stając się źródłem inspiracji do współczesnych teorii (Strelau, 2004). Nazewnictwo typów użyte przez Hipokratesa na tyle silnie weszło w we współczesny język, iż trudno przejść obok tej teorii obojętnie. 

Wypełniając ten test, dowiesz się do jakiego typu przynależy Twój temperament, oraz jakie są konsekwencje posiadania przez Ciebie danego temperamentu.

 

>>  PRZEJDŹ DO TESTU <<

 

Źródła inspiracji

 1. Littauer, F. (2000), Osobowość plus. Jak zrozumieć innych przez zrozumienie siebie? Warszawa: Oficyna Wydawnicza LOGOS.
 2. Strelau, J. (2004). Psychologia. Pordręcznik akademicki. Psychologia ogólna (Tom 2). Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
 3. Strelau, J. (2009). Psychologia różnic indywidualnych. W J. Brzeziński (Red.), Wykłady z psychologii (wyd. 2, Tom 10). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".

Słowa kluczowe

test na temperament, test osobowości hipokratesa, test osobowości sangwinik, testy osobowości i temperamentu, sangwinik, choleryk, melancholik, flegmatyk, test na temperament, co to jest temperament, temperament psychologia, temperament a osobowość, temperament definicja, testy na temperament, temperament rodzaje, jaki mam temperament test, temperament wikipedia, temperament typy, temperament człowieka, jaki masz temperament test, temperament a stres,

 


EGOGRAM

Egogram to narzędzie oparte na teorii Analizy Transakcyjnej Erica Berne badające poziom poszczególnych stanów Ja u danej osoby. Stan Ja to spójny system myśli, uczuć i odpowiadające im zachowania (Berne, 2015). Stany Ja odpowiadają za wywołanie i odtworzenie zarejestrowanych w przeszłości informacji dotyczących konkretnych ludzi, czasu, miejsca i uczuć związanych z daną sytuacją (Harris, 1987). 
Eric Berne wyróżnił 3 zasadnicze stany Ja (1961):

 • Rodzic – będąc w tym stanie dana osoba myśli, czuje i zachowuje się tak, jak robili w przeszłości osoby dla niej znaczące, np. rodzice, dziadkowie, opiekunowie.
 • Dorosły – będąc w tym stanie dana osoba myśli, czuje i zachowuje się tak, jak osoba dorosła w reakcji na to co dzieje się tu i teraz,
 • Dziecko – będąc w tym stanie dana osoba myśli, czuje i zachowuje się jak wtedy, kiedy była dzieckiem.

W każdej sytuacji każda osoba ma wiele możliwości w zakresie zachowania się. W związku z tym, iż nosimy w sobie tysiące procedur, receptur, przepisów i głosów jak należy postępować a jak nie powinno się robić, wybierany jest ten sposób, który jest wypadkową konfrontacji analizy otaczającej rzeczywistości z doświadczeniami przeszłości.

Uzyskany wynik pozwala zidentyfikować poziom Stanów Ja a tym samym uzyskać wgląd w przyczyny obecnego zachowania.

 

 >>PRZEJDŹ DO TESTU<<

 

 Źródła inspiracji

 1. Bardzińska, A., Chaber A., Łęski Z. (1997), Kwestionariusz Egogram (wersja eksperymentalna), [w:] J. Jagieła (red.), Analiza transakcyjna w teorii i praktyce pedagogicznej. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej.
 2. Berne, E. (1994). W co grają ludzie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Berne, E. (1998). Dzień dobry... i co dalej? Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 4. Berne, E. (1961). Transactional analysis in psychotherapy. New York: GROVE PRESS.
 5. Szymanowska, E., Sękowska, M. (2000). Analiza Transakcyjna w zarządzaniu. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 6. Ernst, K. (1991). Szkolne gry uczniów- jak sobie z nimi radzić. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.
 7. Harris, T.A. (1979). W zgodzie z sobą i Tobą. Warszawa: Instytut Wydawniczy PAX.
 8. Harris, T.A.(2009). Ja jestem OK. – ty jesteś OK. Praktyczny przewodnik po analizie transakcyjnej. Poznań: Dom Wydawniczy REBIS.
 9. Jagieła J. (2011), Egogram EFP (wersja eksperymentalna), [w:] J. Jagieła (red.), Analizatransakcyjna w edukacji. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza.
 10. Kälin K. (1998), Analiza transakcyjna na co dzień, [w:] K. Kälin, P. Müri (red.), Kierować sobą i innymi. Psychologia dla kadry kierowniczej. Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły.
 11. Mauriel, J., Jongeward, D. (1994). Narodzić się by wygrać. Poznań:  Dom Wydawniczy REBIS.
 12. Pierzchała A., Sarnat-Ciastko A. (2011), Egogram strukturalny. Kwestionariusz samooceny stanów Ja (wersja eksperymentalna), [w:] J. Jagieła (red.), Analiza transakcyjna w edukacji. Częstochowa: Wydawnictwo im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza.
 13. Rogoll, R. (1995). Aby być sobą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Słowa kluczowe

analiza transakcyjna, jaki jesteś test, egogram, stany ja, stany ja test, eric berne w co grają ludzie , berne w co grają ludzie, w co grają ludzie. psychologia stosunków międzyludzkich, w co grają ludzie berne, w co grają ludzie eric berne, analiza transakcyjna berne, analiza transakcyjna ćwiczenia, analiza transakcyjna chomikuj, analiza transakcyjna test, eric berne analiza transakcyjna, stany ja, eric berne dzień dobry i co dalej, analiza transakcyjna w biznesie, eric berne analiza transakcyjna

 


Style behawioralne - DISC

Test DISC został oparty na klasycznej koncepcji profesora Universytetu Harvarda, Williama Marstona, zaprezentowanej w jego książce „Emotions of Normal People” (Marston, 1928). Model zakłada, iż każdy człowiek charakteryzuje się przejawiającymi się w sposób powtarzalny określonymi wzorcami zachowań, które z kolei wywodzą się z określonych postaw. Marston wyróżnił dwie zasadnicze, przeciwstawne sobie pary postaw opisujących stosunek danego człowieka do świata zewnętrznego i innych ludzi:

 • AKTYWNOŚĆ – PASYWNOŚĆ, (inicjowanie działań, kształtowanie otoczenia, świat zewnętrzny vs reaktywność, świat wewnętrzny, zachowawczość),
 • ZADANIOWOŚĆ – SPOŁECZNOŚĆ, (zorientowanie na działania i wyniki vs zorientowanie na ludzi i relacje).

Kombinacja powyższych postaw definiuje główny styl zachowania danej osoby. W modelu DISC wyróżnione są cztery podstawowe style (od pierwszych liter ich angielskich nazw pochodzi nazwa testu):

 •          Dominance
 •          Influence
 •          Steadiness
 •          Conscientiousness

 

>>PRZEJDŹ DO TESTU<<

 

Źródła inspiracji

Marston, W.M. (1928). Emotions of normal people. London: Kegan, Trench, Trubner & Co. Ltd.


Słowa kluczowe

disc, disc test, disc polska, disc test online, marston, dominacja, sumienność, stabilność, 

 


Skala Poczucia Własnej Skuteczności

Skala Poczucia Własnej Skuteczności mierzy globalne (uogólnione) poczucie własnej skuteczności. Odzwierciedla ona optymistyczną wiarę w siebie przejawiającą się w przekonaniu o posiadaniu zdolności do skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz radzeniem sobie z przeciwnościami losu. Poczucie własnej skuteczności jest względnie stałą właściwością danej osoby, która może ulegać modyfikacjom ale w perspektywie czasu oraz pod wpływem jednostkowych doświadczeń.

Poczucie własnej skuteczności jest oceną poznawczą danej osoby dotyczącą posiadanych zdolności związanych z mobilizowaniem motywacji, zasobów poznawczych i kierunków działania potrzebnych aby rozwinąć kontrolę nad zdarzeniami mającymi miejsce w życiu danej osoby (Wood i Bandura, 1989). Badania nad efektami poczucia skuteczności wskazały, że jest ono najbardziej efektywnym predykatorem zachowania i wyników działań (Bandura, 1986; Wood i Bandura, 1989). Konstrukt ten należy do jednych z najczęściej badanych aspektów psychologicznego funkcjonowania ludzi (Ziemiański i Zięba, 2014). Dzieje się tak, gdyż osoby z wysokim poziomem poczucia własnej skuteczności wykazują większe wewnętrzne zaangażowanie w zadanie, są bardziej skłonne do zwiększenia podejmowanych wysiłków oraz wykazują większą wytrwałość w obliczu przeszkód i niepowodzeń. W efekcie działają skuteczniej. Poczucie samoskuteczności jest lepszym predykatorem przyszłych zachowań niż wcześniejsze doświadczenie danej osoby (Chen, Greene i Crick, 1998).

 

 

>>PRZEJDŹ DO TESTU<<

 

Źródła inspiracji

 1. Bandura, A. (1977). Self-efficacy. Toward a Unifying Theory o f Behavioral Change. Psychology Review, 84, strony 191-215.
 2. Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NY: Prentice Hall.
 3. Bandura, A. (1994). Self-efficacy. W V. S. Ramachaudran (Red.), Encyclopedia of human behavior (Tom 4, strony 77-81). New York: Academic Press.
 4. Bandura, A. (1995). Exercise of personal and collective efficacy in changing societies. W A. Bandura (Red.), Self-efficacy in changing societies. New York: Cambridge University Press.
 5. Bandura, A. (1997). Self-efficacy. The exercise of control. New York: Freeman & Co.
 6. Boyd, N. G. i Vozikis, G. S. (1994). The infl uence of self-efficacy on the development of entrepreneurial intentions and actions. Entrepreneurship Theory and Practice, 18(4), 63-77.
 7. Chen, C. C., Greene, P. G. i Crick, A. (1998). The self-efficacy expectations and occupational preferences of females and males. Journal of Business Venturing, 13(4), 295-316.
 8. Gist, M. (1987). Self-efficacy: Implications for organizational behavior and human resource management. Academy of Management Journal, 12, 472-485.
 9. Krueger, N. F. i Brazeal, D. (1994). Entrepreneurial potential and potential entrepreneurs. Entrepreneurship Theory and Practice, 91-104.
 10. Kureger, N. F. i Dickson, P. (1994). How believing in ourselves increases risk taking: Self-efficacy and perceptions of opportunity and threat. Decision Science, 25, strony 285-400.
 11. Le Blanc, P. M. i Schaufeli, W. B. (2008). Burnout Interventions: An Overview and Illustration. W J. R. Halbesleben (Red.), Handbook of Stres and Burnout in Health Care. Hauppauge NY: Nova Science Publishers.
 12. Locke, E. A. i Latham, G. P. (2004). What should we do about motivation theory? Six recommendations for the twenty first century. Academy of Management Review, 29(3), strony 388-403.
 13. Markman, G. D., Balkin, D. B. i Baron, R. A. (2002). Inventors and new venture formation: The effects of general self-efficacy and regretful thinking. Entrepreneur Theory and Practice, 4, strony 149-165.
 14. Sandberg, W. R. i Hofer, C. W. (1987). Improving new venture performance: The role of strategy, industry structure, and the entrepreneur. Journal of Business Venturing, 12, 5-28.
 15. Schwarzer, R. i Fuchs, R. (1996, 1996). Self-efficacy and Health Behaviours. W M. Conner i P. Norman (Redaktorzy), Predicting Health Behaviour (strony 163-196). Buckingham–Philadelphia: Open University Press.
 16. Shane, S., Locke, E. A. i Collins, C. J. (2003). Entrepreneurial motivation. Human Resource Management Review, 13(2), strony 257-279.
 17. Wood, R. i Bandura, A. (1989). Social cognitive theory of organizational management. Academy of Management Review, 3, strony 361-384.
 18. Ziemiański, P. i Zięba, K. (2014). Znaczenie źródeł poczucia samoskuteczności u początkujących przedsiębiorców - raport z badań. Research on Enterprise in Modern Economy – theory and practice(4).

 


 

Słowa kluczowe

poczucie własnej skuteczności, poczucie samoskuteczności, uogólniona skala poczucia własnej skuteczności, skala poczucia skuteczności


Słowa kluczowe

badania osobowości, badanie osobowości, badanie osobowości test, cechy osobowości, darmowe testy osobowości,  darmowy test osobowości, jaki jesteś test, jakim jestem typem osobowości, jakim typem osobowości jesteś, jakim typem osobowości jesteś test, kwestionariusz osobowości, określenie osobowości, osobowość, osobowość rodzaje, osobowość test, osobowość typy,  profil osobowości test, profile osobowości test,  psychologia testy osobowości,  psychologiczny test osobowości,  psychotesty osobowości, rodzaje osobowości, rodzaje osobowości test, test charakteru, test charakteru darmowy, test na osobowość darmowy, test na osobowość za darmo, test na typ charakteru, test na typ osobowości, test osobowości, test osobowości darmowy, test osobowości online, test osobowości praca, test osobowości psychologia,  test osobowości za darmo, test osobowościowy, test osobowość, test psychologia,  test psychologiczny na osobowość,  test psychologiczny osobowość, test typ osobowości, test typu osobowości, testy charakteru, testy na osobowość, testy na osobowość darmowe, testy na osobowość za darmo, testy osobowości, testy osobowości darmowe, testy osobowości online, testy osobowościowe, testy psychologiczne na osobowość, testy psychologiczne osobowości, testy psychologiczne osobowość, testy psychologiczne za darmo, testy psychologiczny, twój typ osobowości, typ charakteru test, typ osobowości, typ osobowości test, typologia osobowości, typy charakteru test, typy osobowości psychologia, typy osobowości, poznaj siebie test, profil osobowości test, teorie osobowości, psychologia osobowości