Skala Poczucia Własnej Skuteczności

Opis testu

Skala ta mierzy globalne (uogólnione) poczucie własnej skuteczności. Odzwierciedla ona optymistyczną wiarę w siebie przejawiającą się w przekonaniu o posiadaniu zdolności do skutecznego radzenia sobie z trudnymi sytuacjami oraz radzeniem sobie z przeciwnościami losu. Poczucie własnej skuteczności jest względnie stałą właściwością danej osoby, która może ulegać modyfikacjom ale w perspektywie czasu oraz pod wpływem jednostkowych doświadczeń.

Instrukcja

Poniżej znajduje się lista stwierdzeń odnoszących się do różnych sytuacji życiowych. Ustosunkuj się do każdego z nich wybierając jedną z możliwych odpowiedzi: • Zdecydowanie się nie zgadzam – jeśli uważasz, że to stwierdzenie jest zupełnie nietrafne i w ogóle do Ciebie nie pasuje. • Nie zgadzam się– jeśli uważasz, że to stwierdzenie jest raczej nietrafne. • Nie mam zdania – jeśli nie możesz się zdecydować lub uważasz, że to stwierdzenie jest równie trafne jak nietrafne. • Zgadzam się – jeśli uważasz, że to stwierdzenie jest raczej trafne. • Zdecydowanie się zgadzam – jeśli uważasz, że stwierdzenie jest zupełnie trafne i w pełni do Ciebie pasuje.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Jestem przekonany/a, że mogę być skuteczny/a w wielu różnych zadaniach.

Kiedy mam zrobić coś całkowicie dla mnie nowego, to pierwszą moją myślą jest to, że sobie nie poradzę i/lub mi się nie uda.