Perspektywy życiowe

Opis testu

Test ten został oparty na badaniach Philipa Zimbardo (2013) nad postrzeganiem czasu oraz percepcją wydarzeń życiowych. Wg tego badacza doświadczanie szczęścia lub brak poczucia szczęścia w życiu, uwarunkowane jest nie tyle minionymi wydarzeniami, ale właśnie ich percepcją i oceną. Zimbardo wyszczególnił sześć perspektyw z jakich każdy człowiek postrzega swoje życie. Z punktu widzenia szczęścia ważniejsze, niż sama treść danego zdarzenia, jest znaczenie jakie jemu nadamy.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Poniżej znajduje się lista stwierdzeń odnoszących się do minionych wydarzeń, posiadanych przekonań i podejmowanych zachowań. Określ jak często dane stwierdzenie ma miejsce w Twoim życiu wybierając jedną z możliwych odpowiedzi.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Wolę, niż ja sam, aby ktoś inny wykonał za mnie mało przyjemne, ważne dla mnie i konieczne do realizacji zadanie.

Szybkość zmian w świecie powoduje, że nie ma sensu planować przyszłości.

Martwi mnie to, jeśli rzeczy nie są ukończone na czas.

Patrząc na swoje życie mam wrażenie, że ktoś je zaplanował.

Rozważam i głęboko analizuję swoje niepowodzenia z przeszłości.