Perspektywy życiowe

Opis testu

Test ten został oparty na badaniach Philipa Zimbardo (2013) nad postrzeganiem czasu oraz percepcją wydarzeń życiowych. Wg tego badacza doświadczanie szczęścia lub brak poczucia szczęścia w życiu, uwarunkowane jest nie tyle minionymi wydarzeniami, ale właśnie ich percepcją i oceną. Zimbardo wyszczególnił sześć perspektyw z jakich każdy człowiek postrzega swoje życie. Z punktu widzenia szczęścia ważniejsze, niż sama treść danego zdarzenia, jest znaczenie jakie jemu nadamy.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Poniżej znajduje się lista stwierdzeń odnoszących się do minionych wydarzeń, posiadanych przekonań i podejmowanych zachowań. Określ jak często dane stwierdzenie ma miejsce w Twoim życiu wybierając jedną z możliwych odpowiedzi.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Sukces osiągają ci, którym sprzyja szczęście. Ciężka praca nie ma znaczenia.

Postępuje w myśl zasady: najpierw praca, później przyjemność.

Lubię spędzać czas na rozrywce i zabawie.

Nagrody wolę otrzymywać natychmiast niż na nie czekać, nawet jeśli będą one później większe.

Uważam, iż ludzie powinni żyć zgodnie z prawami boskimi.