Perspektywy życiowe

Opis testu

Test ten został oparty na badaniach Philipa Zimbardo (2013) nad postrzeganiem czasu oraz percepcją wydarzeń życiowych. Wg tego badacza doświadczanie szczęścia lub brak poczucia szczęścia w życiu, uwarunkowane jest nie tyle minionymi wydarzeniami, ale właśnie ich percepcją i oceną. Zimbardo wyszczególnił sześć perspektyw z jakich każdy człowiek postrzega swoje życie. Z punktu widzenia szczęścia ważniejsze, niż sama treść danego zdarzenia, jest znaczenie jakie jemu nadamy.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Poniżej znajduje się lista stwierdzeń odnoszących się do minionych wydarzeń, posiadanych przekonań i podejmowanych zachowań. Określ jak często dane stwierdzenie ma miejsce w Twoim życiu wybierając jedną z możliwych odpowiedzi.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Przebywając w miejscach z mojego dzieciństwa lub z czasów młodzieńczych odczuwam nostalgię.

Moje życie nie zależy ode mnie ale od losu i przeznaczenia.

Mam wrażenie bezsensu podejmowanych przeze mnie działań w odniesieniu do sytuacji jaka obecnie panuje.

Patrząc na swoje życie mam wrażenie, że ktoś je zaplanował.

Wierzę w boski sąd i sprawiedliwość po śmierci.