Perspektywy życiowe

Opis testu

Test ten został oparty na badaniach Philipa Zimbardo (2013) nad postrzeganiem czasu oraz percepcją wydarzeń życiowych. Wg tego badacza doświadczanie szczęścia lub brak poczucia szczęścia w życiu, uwarunkowane jest nie tyle minionymi wydarzeniami, ale właśnie ich percepcją i oceną. Zimbardo wyszczególnił sześć perspektyw z jakich każdy człowiek postrzega swoje życie. Z punktu widzenia szczęścia ważniejsze, niż sama treść danego zdarzenia, jest znaczenie jakie jemu nadamy.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Poniżej znajduje się lista stwierdzeń odnoszących się do minionych wydarzeń, posiadanych przekonań i podejmowanych zachowań. Określ jak często dane stwierdzenie ma miejsce w Twoim życiu wybierając jedną z możliwych odpowiedzi.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Lubię wspominać rodzinne historie.

Nie lubię czekać na efekty mojej pracy.

Uważam, iż nie ma życia po śmierci. Jest tylko to życie i ten czas.

Zanim podejmę decyzję, analizuję sytuację oraz robię bilans zysków i strat.

Wolę mniej pewną, ale większą nagrodę, niż pewną natychmiastową, ale za to dużo mniejszą.