Zdrowie

Wypalenie zawodowe

Test Wypalenie Zawodowe został oparty na koncepcji Christiny Maslach. Wypalenie zawodowe rozumiane jest jako reakcja organizmu na długotrwały stres wynikający z pełnionych obowiązków zawodowych. Powstaje ono zazwyczaj na skutek przeciążenia pracą, podejmowania odpowiedzialności za trudne zadania, intensywne kontakty społeczne, ale również w wyniku wykonywania nudnych i monotonnych obowiązków. Skutkiem wypalenia zawodowego jest szereg niepożądanych i nieprzyjemnych konsekwencji związanych zarówno ze stanem psychicznym czy emocjonalnym jak również zdrowiem fizycznym, kontaktami społecznymi, wynikami pracy a nawet sensem życia.

Wypełniając ten test uzyskasz informacje, czy należysz do grupy osób dotkniętych syndromem wypalenia zawodowego, zagrożonych wypaleniem a może jesteś osobą, która czerpie pełną satysfakcję z pracy i problem wypalenia Cię nie dotyczy.

 

 >> PRZEJDŹ DO TESTU <<

 

Źródła inspiracji

  1. Maslach, C., Jackson, S. (1984). Burnout in organizational settings. Applied Social Psychology Annual. 5, 133-153.
  2. Maslach, C., Jackson, S. (1981). The measurement of experienced burnout. Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.
  3. Schaufeli, W. B., Enzmann, D., Girault, N. (2000). Przegląd metod pomiaru wypalenia zawodowego. [W:] H. Sęk (red.), Wypalenie zawodowe: przyczyny, mechanizmy, zapobieganie (s. 113-134). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
  4. Sęk, H. (1996). Wypalenie zawodowe – psychologiczne mechanizmy i uwarunkowania. Poznań: Zakład Wydawniczy K. Domke.
  5. Tucholska, S. (2001). Christiny Maslach koncepcja wypalenia zawodowego: etapy rozwoju. Przegląd Psychologiczny, TOM 44, Nr 3, 301-317

Słowa kluczowe

burnout, burning out syndrome, burnout syndrome, leczenie wypalenia zawodowego, porady zawodowe, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, psycholog zawodowy, sposoby na wypalenie zawodowe, sposoby przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, stres a wypalenie zawodowe, stres i wypalenie zawodowe, stres zawodowy, syndrom burn out, syndrom burnout, syndrom wypalenia zawodowego leczenie, wypalenia zawodowe, wypalenia zawodowego, wypalenie zawodowe ankieta, wypalenie zawodowe badania, wypalenie zawodowe bibliografia, wypalenie zawodowe chomikuj, wypalenie zawodowe definicja, wypalenie zawodowe książki, wypalenie zawodowe leczenie, wypalenie zawodowe lekarzy, wypalenie zawodowe literatura, wypalenie zawodowe maslach, wypalenie zawodowe nauczyciela, wypalenie zawodowe nauczycieli ankieta, wypalenie zawodowe nauczycieli praca magisterska, wypalenie zawodowe nauczycieli, wypalenie zawodowe objawy, wypalenie zawodowe pielęgniarek, wypalenie zawodowe praca licencjacka, wypalenie zawodowe praca magisterska, wypalenie zawodowe pracowników socjalnych, wypalenie zawodowe przyczyny, wypalenie zawodowe szkolenie, wypalenie zawodowe test, wypalenie zawodowe

 


Perspektywy życiowe

Test ten został oparty na badaniach Philipa Zimbardo (2013) nad postrzeganiem czasu oraz percepcją wydarzeń życiowych. Wg tego badacza doświadczanie szczęścia lub brak poczucia szczęścia w życiu, uwarunkowane jest nie tyle minionymi wydarzeniami, ale właśnie ich percepcją i oceną. Zimbardo wyszczególnił sześć perspektyw z jakich każdy człowiek postrzega swoje życie. Z punktu widzenia szczęścia ważniejsze, niż sama treść danego zdarzenia, jest znaczenie jakie jemu nadamy.

Uzyskany wynik pozwala zidentyfikować posiadane dominujące perspektywy życiowe.

 

>> PRZEJDŹ DO TESTU <<

 

Źródła inspiracji

  1. Zimbardo, Ph. Boyd, J. (2013). Pradoks czasu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

Słowa kluczowe

siła czasu, paradoks czasu, postrzeganie czasu, perspektywy postrzegania czasu, perspektywy życiowe, ocena wydażeń życiowych

 


Skala Depresji

Skala Depresji została oparta na kryteriach diagnostycznych DSM V – Podręcznika diagnostycznego i statystycznego zaburzeń psychicznych Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (American Psychiatric Association, 2013). Depresja to poważna choroba, która nie leczona może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.

Depresja należy do najbardziej rozpowszechnionych zaburzeń psychicznych. Dodatkowo prawie każda osoba miała co najmniej jeden epizod łagodnej depresji (Seligman, 2003). 

Jest to poważna choroba, która nie leczona może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji.

Na depresję składają się zaburzenia występujące w 4 obszarach (Seligman, 2003):

  • nastrój
  • problemy poznawcze
  • motywacja
  • obszar fizyczny.

>>PRZEJDŹ DO TESTU<<


 

Słowa kluczowe

choroba depresja, co to jest depresja, depresja dwubiegunowa objawy, depresja dwubiegunowa, depresja endogenna, depresja forum, depresja i jej objawy, depresja jak leczyć, depresja jak pomóc, depresja jak sobie pomóc, depresja leczenie depresji leki przeciwdepresyjne, depresja leczenie naturalne, depresja leczenie, depresja leki bez recepty, depresja leki, depresja lękowa leczenie, depresja lękowa objawy, depresja lękowa, depresja maniakalna objawy, depresja maniakalna, depresja objawy i leczenie, depresja objawy leczenie, depresja objawy test, depresja objawy, depresja pomoc, depresja poporodowa leczenie, depresja poporodowa objawy, depresja poporodowa, depresja warszawa, depresja Wrocław, silna depresja objawy, wiosenna depresja, depresja test, 


Strategie radzenia sobie ze stresem

Strategie Radzenia Sobie ze Stresem to kwestionariusz, który został stworzony w celu oceny myśli, emocji i zachowań pojawiających się w sytuacjach stresowych. Sytuacja stresowa, w myśl kwestionariusza to takie wydarzenie, które oceniane jest przez daną osobę jako trudne i nieprzyjemne oraz powodujące trudności z jej rozwiązaniem.

Z kolei sam kwestionariusz Style Radzenia Sobie ze Stresem jest adaptacją testy Lazarus’a i Folkman Ways of Coping (1981). Osoba wypełniająca test ma za zadanie przywołać w pamięci jedną bądź więcej sytuacji, które w ostatnim czasie były dla niej wyjątkowo nieprzyjemne oraz skutkowały trudnościami w jej rozwiązaniu a następnie określić jak często pojawiały się u niej określone reakcje podczas trwania tej sytuacji.

Kwestionariusz Style Radzenia Sobie ze Stresem odwołuje się do teorii radzenia sobie ze stresem autorstwa Tobin, D. L., Holroyd, K. A., & Reynolds, R. (1983, 1984) oraz  Tobin, D. L.; Holroyd, K. A.; Reynolds, R. V.; Wigul, J. K. (1989). W myśl tej teorii strategie radzenia sobie ze stresem można skategoryzować w oparciu o przedmiot samej strategii oraz kierunek jej reakcji. Ostatecznie każda strategia może zostać sklasyfikowana w oparciu o dwa wymiary: wysiłek ukierunkowany na rozwiązanie problemu (zaangażowanie w problem) vs działania związane z jego unikaniem (brakiem zaangażowania w problem) oraz strategie zorientowane na problem vs strategie zorientowane na emocje. Wymiary te tworzą macierz reakcji na stres zawierającej w sobie ostatecznie osiem strategii.

 

Strategie Radzenia Sobie ze Stresem:

Rozwiązanie problemu, Poznawcza restrukturyzacja, Wsparcie społeczne, Ekspresja emocji, Myślenie życzeniowe, Unikanie, Nadmierny samokrytycyzm oraz Wycofanie społeczne.

 

PRZEJDŹ DO TESTU >>KLIKNIJ TUTAJ<<

 


Słowa kluczowe

strategie radzenia sobie ze stresem, strategie radzenia sobie ze stresem kwestionariusz, stres, style radzenia sobie ze stresem, test, strategie i style radzenia sobie ze stresem, inwentarz do pomiaru stresu, inwentarz do pomiaru radzenia sobie ze stresem, radzenie sobie w sytuacjach stresowych, psychologia zdrowia, radzenie sobie ze stresem zawodowym, reakcje na stres, koncentracja na problemie, koncentracja na emocjach, unikanie problemu, wielowymiarowy kwestionariusz stylów radzenia sobie ze stresem