Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Celem mojej kariery jest sprawowanie funkcji kierowniczych.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Dobra praca dla mnie to taka, którą wykonuję na własnych zasadach.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Nie chcę, aby kariera zawodowa decydowała o moim życiu, dlatego szukam rozwiązań integrujących pracę z życiem prywatnym.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Dążę do pełnienia jak najwyższych stanowisk.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

To co jest dla mnie ważne w pracy, to aby nie ingerowała ona w moje życie prywatne.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Odczuwam silną potrzebę niesienia pomocy innym.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Wolny zawód, to typ pracy, który spełnia moje wyobrażenie na temat zrealizowanej kariery zawodowej.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie