Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Konieczność dostosowania się do przełożonych nie jest moją najmocniejszą stroną.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Posiadam silną potrzebę tworzenia i realizowania całkowicie własnych pomysłów związanych z autorskimi produktami i/lub usługami.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Nie mógłbym / mogłabym zrezygnować z wykonywania pracy, która jest bezpośrednio związana z przedmiotem mojej specjalizacji.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Chcę pracować tam, gdzie doceniane jest posiadanie wiedzy eksperckiej.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Nie byłbym/byłabym w stanie dłużej wykonywać takiej pracy, w której realizuję siebie i jej przedmiot spełnia wszystkie moje oczekiwania, ale wynagrodzenie wpływa nieregularnie i jest uzależnione od czynników na które nie mam wpływu.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Rywalizacja i możliwość wygrywania w pracy to mój żywioł.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Decydując się na wybór pracy zwracam szczególną uwagę na dodatkowe świadczenia jakie są związane z jej wykonywaniem (ubezpieczenie, benefity, dodatki).

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie