Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Silnie identyfikuję się z posiadaną przeze mnie specjalizacją zawodową.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

W pracy najważniejsza dla mnie jest możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie posiadanych kompetencji specjalistycznych i/lub funkcjonalnych.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

W pracy szukam dla siebie możliwości rozwiązywania szczególnie trudnych problemów.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Kluczowa dla mnie w pracy jest możliwość zmagania się z wyzwaniami i trudnościami.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Nie mógłbym / mogłabym zrezygnować z wykonywania pracy, która jest bezpośrednio związana z przedmiotem mojej specjalizacji.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

To co jest dla mnie ważne w pracy, to aby nie ingerowała ona w moje życie prywatne.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Nie chcę, aby kariera zawodowa decydowała o moim życiu, dlatego szukam rozwiązań integrujących pracę z życiem prywatnym.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie