Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Chcę aby moja praca polegała na rozwiązywaniu problemów innych ludzi.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Wolę pracować na stanowisku eksperckim niż kierowniczym.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

W pracy najważniejsza dla mnie jest możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie posiadanych kompetencji specjalistycznych i/lub funkcjonalnych.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Oczekuję, aby moja praca miała wartość społeczną.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Praca, którą wykonuję, musi być odzwierciedleniem wyznawanych przeze mnie wartości życiowych.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Moja wizja kariery to przedsiębiorstwo oparte na moich pomysłach i moim produkcie.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Kluczowa dla mnie w pracy jest możliwość zmagania się z wyzwaniami i trudnościami.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie