Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Nie mam żadnych obaw przed podejmowaniem trudnych i niepopularnych decyzji.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Wolę pracować na stanowisku eksperckim niż kierowniczym.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Wolę pracować na stanowisku kierowniczym niż specjalistycznym.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

W pracy szczególnie cenię sobie możliwość samodzielnego wpływania na jej przedmiot.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Pracując dla kogoś, oczekuję, iż będę miał/a możliwość wykazania się własną inicjatywą i samodzielnym kształtowaniem podejmowanych przedsięwzięć w zakresie kreowania nowych produktów i rozwiązań.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

W pracy szukam dla siebie możliwości rozwiązywania szczególnie trudnych problemów.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Jestem skłonny/skłonna zrezygnować z poświęcenia się karierze zawodowej na rzecz realizacji swoich zainteresowań pozazawodowych.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie