Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Pełną satysfakcję zawodową uzyskam jedynie sprawując władzę na najwyższym szczeblu hierarchii.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Najlepsza praca dla mnie to taka, która umożliwia mi realizację moich zainteresowań pozazawodowych oraz koresponduje z moim stylem życia.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Chcę być ekspertem i autorytetem w zakresie posiadanej przeze mnie specjalizacji.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Chciałbym / chciałabym, aby mój sukces zawodowy i finansowy był odzwierciedleniem moich umiejętności, kompetencji i wiedzy.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Od zawsze towarzyszy mi myśl o prowadzeniu swojej działalności gospodarczej.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Decydując się na wybór pracy zwracam szczególną uwagę na dodatkowe świadczenia jakie są związane z jej wykonywaniem (ubezpieczenie, benefity, dodatki).

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Źle znoszę konieczność dostosowania się do reguł, procedur, norm, zasad i rutyny.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie