Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Jestem skłonny/skłonna zrezygnować z poświęcenia się karierze zawodowej na rzecz realizacji swoich zainteresowań pozazawodowych.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Idealna praca dla mnie to taka, w której robię rzeczy po swojemu we wszystkich jej aspektach.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Przedmiot pracy nie jest dla mnie aż tak ważny jak związane z pracą wyzwania i przeciwstawianie się trudnościom.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Najchętniej prowadziłbym/prowadziłabym własną firmę opartą na mojej koncepcji i moich pomysłach na biznes.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Chcę aby moja praca polegała na rozwiązywaniu problemów innych ludzi.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Chciałbym / chciałabym, aby mój sukces zawodowy i finansowy był odzwierciedleniem moich umiejętności, kompetencji i wiedzy.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Źle znoszę konieczność dostosowania się do reguł, procedur, norm, zasad i rutyny.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie