Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Idealna praca dla mnie to taka, w której robię rzeczy po swojemu we wszystkich jej aspektach.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Rutynowa praca jest nie dla mnie. U mnie w pracy musi się coś dziać, być na wysokich obrotach i stwarzać wyzwania.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Posiadam silną potrzebę tworzenia i realizowania całkowicie własnych pomysłów związanych z autorskimi produktami i/lub usługami.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Moja wizja kariery to przedsiębiorstwo oparte na moich pomysłach i moim produkcie.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Chętnie podejmuję/podejmę odpowiedzialność za działanie całej instytucji.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Nie chcę, aby kariera zawodowa decydowała o moim życiu, dlatego szukam rozwiązań integrujących pracę z życiem prywatnym.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Osiągnięcia zawodowe nie są dla mnie aż tak ważne, jak równowaga pomiędzy pracą a życiem osobistym.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie