Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Stawiam znak równości między moją karierą zawodową a karierą mojego/mojej partnera/ki, życiem rodziny i realizacją swoich pasji.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Wolę pracować na stanowisku eksperckim niż kierowniczym.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Nie chcę, aby kariera zawodowa decydowała o moim życiu, dlatego szukam rozwiązań integrujących pracę z życiem prywatnym.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Jeśli byłaby taka możliwość, to najchętniej pracowałbym/pracowałabym dla jednego pracodawcy w jednym miejscu przez całe swoje życie.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Mam silną potrzebę wolności i samodzielności w zakresie kształtowania bezpośredniego otoczenia mojej pracy.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Nie mógłbym / mogłabym zrezygnować z wykonywania pracy, która jest bezpośrednio związana z przedmiotem mojej specjalizacji.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Moja wizja kariery to przedsiębiorstwo oparte na moich pomysłach i moim produkcie.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie