Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Chcę być ekspertem i autorytetem w zakresie posiadanej przeze mnie specjalizacji.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Najlepsza praca dla mnie to taka, która umożliwia mi realizację moich zainteresowań pozazawodowych oraz koresponduje z moim stylem życia.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Chcę aby moja praca polegała na rozwiązywaniu problemów innych ludzi.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Oczekuję, aby moja praca miała wartość społeczną.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Posiadam silną potrzebę tworzenia i realizowania całkowicie własnych pomysłów związanych z autorskimi produktami i/lub usługami.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Silnie identyfikuję się z posiadaną przeze mnie specjalizacją zawodową.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Jestem skłonny/skłonna zrezygnować z poświęcenia się karierze zawodowej na rzecz realizacji swoich zainteresowań pozazawodowych.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie