Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Źle znoszę konieczność dostosowania się do reguł, procedur, norm, zasad i rutyny.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Nie mógłbym / mogłabym zrezygnować z wykonywania pracy, która jest bezpośrednio związana z przedmiotem mojej specjalizacji.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Mój sukces to sukces całej organizacji dla której pracuję.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Pracując dla kogoś, oczekuję, iż będę miał/a możliwość wykazania się własną inicjatywą i samodzielnym kształtowaniem podejmowanych przedsięwzięć w zakresie kreowania nowych produktów i rozwiązań.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Chcę być ekspertem i autorytetem w zakresie posiadanej przeze mnie specjalizacji.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Od zawsze towarzyszy mi myśl o prowadzeniu swojej działalności gospodarczej.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Idealna praca dla mnie to taka, w której robię rzeczy po swojemu we wszystkich jej aspektach.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie