Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Rywalizacja i możliwość wygrywania w pracy to mój żywioł.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

W pracy najważniejsza dla mnie jest możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie posiadanych kompetencji specjalistycznych i/lub funkcjonalnych.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Wolę stałe i pewne zatrudnienie z niższym wynagrodzeniem, niż nie stałe i zmienne z wyższym wynagrodzeniem.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Jeśli byłaby taka możliwość, to najchętniej pracowałbym/pracowałabym dla jednego pracodawcy w jednym miejscu przez całe swoje życie.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Decydując się na wybór pracy zwracam szczególną uwagę na dodatkowe świadczenia jakie są związane z jej wykonywaniem (ubezpieczenie, benefity, dodatki).

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Odczuwam silną potrzebę niesienia pomocy innym.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Stawiam znak równości między moją karierą zawodową a karierą mojego/mojej partnera/ki, życiem rodziny i realizacją swoich pasji.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie