Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Mój sukces to sukces całej organizacji dla której pracuję.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Najchętniej wykonywałbym/wykonywałabym pracę, w której wszystko jest przewidywalne.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Nie ma dla mnie większego znaczenia, dla kogo i jaką wykonuję pracę. Ważne, aby miała ona głębszy sens i przyczyniała się do ulepszania świata.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Celem mojej kariery jest osiągnięcie wysokiego poziomu specjalizacji zawodowej.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Wolę pracować na stanowisku eksperckim niż kierowniczym.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Posiadam silną potrzebę tworzenia i realizowania całkowicie własnych pomysłów związanych z autorskimi produktami i/lub usługami.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Jeśli byłaby taka możliwość, to najchętniej pracowałbym/pracowałabym dla jednego pracodawcy w jednym miejscu przez całe swoje życie.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie