Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Celem mojej kariery jest osiągnięcie wysokiego poziomu specjalizacji zawodowej.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

W pracy szczególnie cenię sobie możliwość samodzielnego wpływania na jej przedmiot.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Jeśli pracodawca będzie rościć sobie prawo do moich patentów, to myślę o tym, by jak najszybciej odejść i założyć swoją firmę.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Moja wizja kariery to przedsiębiorstwo oparte na moich pomysłach i moim produkcie.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Jeśli byłaby taka możliwość, to najchętniej pracowałbym/pracowałabym dla jednego pracodawcy w jednym miejscu przez całe swoje życie.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Odczuwam silną potrzebę niesienia pomocy innym.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Wolę stałe i pewne zatrudnienie z niższym wynagrodzeniem, niż nie stałe i zmienne z wyższym wynagrodzeniem.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie