Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Nie chcę, aby kariera zawodowa decydowała o moim życiu, dlatego szukam rozwiązań integrujących pracę z życiem prywatnym.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Chcę pracować tam, gdzie doceniane jest posiadanie wiedzy eksperckiej.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Chętnie podejmuję/podejmę odpowiedzialność za działanie całej instytucji.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Źle znoszę konieczność dostosowania się do reguł, procedur, norm, zasad i rutyny.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Celem mojej kariery jest sprawowanie funkcji kierowniczych.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Decydując się na wybór pracy zwracam szczególną uwagę na dodatkowe świadczenia jakie są związane z jej wykonywaniem (ubezpieczenie, benefity, dodatki).

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Pracodawca gwarantujący mi pewność zatrudnienia i wynagrodzenia, bez względu na przedmiot pracy, zyskuje moją lojalność.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie