Wartości pracy

Opis testu

Test Wartości Pracy został opracowany w oparciu o koncepcję Kotwic Kariery Edgara Scheina rozumianych jako kombinacja postrzeganych przez daną osobę własnych obszarów kompetencji, motywacji i wartości odnoszących się do wyborów zawodowych (Schein, 1990 i 1996). Wg. tego badacza ludzie często dokonują wyboru kariery zawodowej kierując się niewłaściwymi przesłankami co skutkuje podjęciem pracy w miejscu nieadekwatnym do posiadanych wartości a w konsekwencji poczuciem niezadowolenia z wykonywanej pracy oraz spadkiem produktywności. Koncepcja Scheina jest efektem 13 letnich badań absolwentów MIT Sloan School Masters Degree Program in Management. Same badania były wspierane wywiadami z menadżerami, nauczycielami oraz reprezentantami różnych profesji i zawodów współpracujących badanymi absolwentami. Ostatecznym efektem projektu badawczego jest identyfikacja 8 czynników nadających priorytety wyborom zawodowym.

Test jest BEZPŁATNY

Instrukcja

Prosimy o przypisanie rangi tym zdaniom, które najlepiej Cię opisują. Przypisanie rangi odbywa się za pomocą suwaka - im bliżej suwak jest danego stwierdzenia, tym większą rangę mu przyznajemy.

Pasek postępu

1%

Płeć

Wiek

Chcę aby moja praca polegała na rozwiązywaniu problemów innych ludzi.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Konieczność dostosowania się do przełożonych nie jest moją najmocniejszą stroną.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Celem mojej kariery jest sprawowanie funkcji kierowniczych.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Pracując dla kogoś, oczekuję, iż będę miał/a możliwość wykazania się własną inicjatywą i samodzielnym kształtowaniem podejmowanych przedsięwzięć w zakresie kreowania nowych produktów i rozwiązań.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Rutynowa praca jest nie dla mnie. U mnie w pracy musi się coś dziać, być na wysokich obrotach i stwarzać wyzwania.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Pracodawca gwarantujący mi pewność zatrudnienia i wynagrodzenia, bez względu na przedmiot pracy, zyskuje moją lojalność.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie

Wolę pracować na stanowisku kierowniczym niż specjalistycznym.

Nie pasuje do mnie
Pasuje do mnie