Typy Hipokratesa-Galena


 


Raport ten został wygenerowany specjalnie dla Ciebie przez system internetowy Pracowni Testów TM.


 


Ogólne informacje na temat testu


Test został opracowany na koncepcji temperamentu Hipokratesa rozwiniętej przez greckiego lekarza Galena twórców pierwszej typologii temperamentu, która pomimo przynależności do klasyki typologii, wciąż nie straciła na aktualności i nadal cieszy się powodzeniem stając się źródłem inspiracji do współczesnych teorii (Strelau, 2004, 2009). 


Według autorów tej teorii, każdy człowiek składa się z 4 substancji a przewaga jednej z nich powoduje dany wzorzec zachowania. Założenie to znajduje odzwierciedlenie w badaniach współczesnych naukowców, wskazujących iż z charakterystyk układu nerwowego pod postacią siły procesu pobudzenia i hamowania oraz równowaga i ruchliwość procesów nerwowych można utworzyć typy temperamentu bezpośrednio odnoszące się do klasyfikacji Hipokratesa (Strelau, 2004).


 


Twój wynik - jak go interpretować


Wynik, który otrzymał największą liczbę punktów odnosi się do posiadanego dominującego przez Ciebie dominującego typu temperamentu. Im wyższy wynik w danej skali, tym większą mamy skłonność do określonego wzorca zachowań.


Uzyskany przez Ciebie wynik może wskazywać, że nie jesteś przedstawicielem czystego typu a twój temperament może być kombinacją większej liczby cech. W takim przypadku twój profil może mieć charakter mieszany o równych lub asymetrycznych proporcjach tworząc połączenia:  • Naturalne – sangwinik + choleryk / melancholik + flegmatyk

  • Komplementarne – flegmatyk + sangwinik / choleryk + melancholik

  • Przeciwstawne – sangwinik + melancholik / choleryk + flegmatyk. 

Skala Liczba uzyskanych punktów
MELANCHOLIK 25%
FLEGMATYK 30%
CHOLERYK 25%
SANGWINIK 20%

FLEGMATYK

ETYKIETY
Introwertyk Obserwator Pesymista

TYPOWE CECHY
Flegmatyk to osoba powściągliwa, spokojna, zrównoważona, opanowana, wręcz chłodna. Jego stonowanie powoduje, że rzadko ma zły humor ale też trudno odgadnąć czy się z czegoś cieszy. W kontaktach z innymi jest życzliwy i uprzejmy. Wykazuje nastawienie na pozytywne relacje z innymi. Współczuje i otacza troską przez co potrafi poświęcić duża czasu drugiemu człowiekowi czy danej sprawie. Zazwyczaj jest pogodny a swoje emocje skrywa i jest powściągliwy w ich wyrażaniu.
Wykazuje postawę akceptującą wobec świata i innych. W razie niepowodzeń nie zraża się, jest pogodzony z tym, że raz się udaje a raz nie.

JAKO RODZIC
Generalnie jest dobrym rodzicem. Dzieciom poświęca dużo czasu, jest wyrozumiały, nie śpieszy się, akceptuje zarówno dobre i złe rzeczy. Jego opanowanie powoduje, że trudno go zdenerwować i wyprowadzić z równowagi.

W PRACY
Ceniony jest ze względu na swoją solidność, spokój i dążenie do zgody. W przypadku problemów, pośredniczy w ich rozwiązywaniu znajdując proste wyjścia. Samych konfliktów nie lubi dlatego unika ich. Dobrze radzi sobie z zdaniami wymagającymi spokojnego, wręcz powolnego reagowania przez co sprawdza się tam, gdzie wymagane są zdolności administracyjne oraz umiejętność znoszenia nacisków.

JAKO PRZYJACIEL
Flegmatyk ze względu na swoje łagodne usposobienie jest „łatwy we współżyciu”. Zazwyczaj jest uprzejmy, pogodny, nienatarczywy, współczujący i troskliwy. Dodatkowo jest dobrym słuchaczem oraz odznacza się ciętym dowcipem. Ma przez to wielu przyjaciół i cieszy się zaufaniem, zwłaszcza w sytuacji, kiedy wymagane jest wsparcie i chęć „wygadania się” przez innych.

SŁABOŚCI
Zasadniczą słabością flegmatyka jest to, że inni nie potrafią rozgryźć jego emocji. Nie widać po nim kiedy się cieszy a kiedy smuci. Przejawia trudność w okazywaniu entuzjazmu czy złego nastroju. Uważa też, że inni czują tak samo dlatego dziwi się dlaczego inni zwracają mu na to uwagę.
Lubi odkładać sprawy do załatwienia na później, dlatego może sprawiać wrażenie leniwego i unikającego pracy. Aby działać skuteczni, potrzebuje bezpośredniego bodźca do działania, ale źle znosi przymuszanie, które zazwyczaj przynosi odwrotny efekt. Nie lubi podejmować decyzji, dlatego czasami zajmuje mu to dużo czasu. Wewnętrzne poczucie troski powoduje, że może mieć trudności w odmawianiu, zwłaszcza jeśli nie chce kogoś urazić.

ZALECANA PRACA
Dla flegmatyka najlepsza praca to taka, która nie wymaga pośpiechu i szybkiego tempa.
Świetnie radzi sobie w zawodach związanych z pomaganiem innym, rozwiązywaniem ich problemów, gdzie nie jest wymagane podejmowanie szybkich decyzji i przemieszczanie się. Sam czuje się dobrze na większości stanowisk pracy a unika jedynie tych, które wiążą się z wykazywaniem się własną inicjatywą i kierowaniem innymi.
Aby dobrze pracować potrzebuje jasno wyznaczonych celów, ściśle określonych terminów oraz wyraźnie określonych zakresów obowiązków.
Jego łagodne usposobienie i pogodny nastrój powodują, że może stać się świetnym członkiem większości zespołów.
Flegmatyk sprawdza się dobrze wykonując zadania wymagające dokładności, skrupulatności i szczegółowych analiz takich jak np. rozwiązywanie psychologicznych i naukowych problemów. Jego umiejętność obserwacji oraz wewnętrzny obiektywizm powodują, że świetnie sprawdza się w sytuacjach problemowych, kiedy wymagane są negocjacje lub mediacje.MELANCHOLIK

ETYKIETY
Introwertyk Analityk Pesymista

TYPOWE CECHY
Melancholik to osoba analityczna, skłonna do rozmyślań. W swoim zachowaniu cechuje go powaga, sumienność i determinacja w dążeniu do realizacji zadań. Często wśród melancholików są skłonni do poświęceń wrażliwi na potrzeby innych idealiści. Z tej grupy często wywodzą się osoby obdarzone talentami artystycznymi. Ich wrażliwość przejawia się w zdolnościach muzycznych, literackich czy plastycznych. Są twórczy i wrażliwi na piękno. Ze względu na swoją wrażliwość ostrożnie dobiera przyjaciół wobec których jest wierny i ofiarny. Jego wrażliwość powoduje, że woli pozostawać w cieniu niż być na pierwszym planie przez co unika publicznych wystąpień i zwracania na siebie uwagi. Często odbierany jest jako osoba pełna skrajności: jego wzloty są najwyższe a depresje najgłębsze.

JAKO RODZIC
Jest wymagający i oczekuje właściwego postępowania. Dba o porządek, zachęca do nauki i rozwoju zdolności oraz jest troskliwy i skłonnych do poświęcenia.

W PRACY
Należy do osób podporządkowujących się regulaminom, procedurom i schematom. Jest uporządkowanym i zorganizowanym perfekcjonistą o wysokich wymaganiach. Przywiązuje wagę do szczegółów. Podejmując się danego zadania jest wytrwały i dokładny oraz musi dokończyć, co zaczął . Ceni sobie ciszę dlatego najlepiej pracuje w pojedynkę.

JAKO PRZYJACIEL
Melancholik ostrożnie dobiera przyjaciół wobec których jest wierny i ofiarny. Troszczy się o nich i głęboko współczuje.
Chętnie pozostaje w cieniu oraz unika zwracania na siebie uwagi dlatego jest dobrym słuchaczem oraz jest pomocny w rozwiązywaniu problemów. W relacjach z innymi szuka idealnego partnera.

SŁABOŚCI
Ze względu na swoją wrażliwość ma skłonność do duży wahań nastroju. Czasami inni mają problem, by odróżnić kiedy jest szczęśliwy a kiedy smutny. Życie traktuje ze szczególną powagą wszystko obierając personalnie przez co naraża się na przykrości gdyż potrafi dopatrzyć się krytyki tam, gdzie tak naprawdę nikt jej nie wyraził. Posiada zdecydowanie wysokie oczekiwania wobec innych co skutkuje tym, iż jest nieszczęśliwy. Można wręcz pomyśleć, że lubi cierpieć. Wysokie standardy oceny stosuje również wobec siebie przez co może posiadać niskie poczucie wartości.

ZALECANA PRACA
Skłonność do drobiazgowości i skrupulatności melancholika są szczególnie użyteczne w zawodach związanych z danymi, liczeniem i porządkowaniem. Z kolei jego wrażliwość i związane z tym zdolności artystyczne mogą znaleźć przejaw w zawodach wymagających zdolności twórczych. Sami melancholicy preferują pracę analityczną w samotności. Świetnie radą sobie zajmując się analizowaniem, szczegółami, zgłębianiem danych, opracowywaniem wyników i ich wizualizacją w postaci tabel i wykresów. Silne przywiązanie do stabilnego środowiska powoduje, iż najlepszym środowiskiem pracy będzie miejsce stabilne, nie wymagające szybkich działań oraz częstych kontaktów społecznych. Zdecydowanie unikają pracy wymagającej wystąpień publicznych i konieczności zwracania na siebie uwagi.CHOLERYK

ETYKIETY
Ekstrawertyk Działacz Optymista
TYPOWE CECHY
O choleryku można powiedzieć, że jest urodzonym przywódcą. W działaniu preferuje dynamikę i aktywność. Jest nastawiony na wynik. Silna wola i zdecydowanie powoduje, że świetnie sprawdza się przewodząc innym. Dodatkowo jego postawa wzbudza zaufanie i respekt. W osądach jest niezależny i samowystarczalny. Ma silną potrzebę zmian, dlatego chętnie organizuje, przewodzi i kieruje. Nie ulega wzruszeniom dlatego trudno go zniechęcić.

JAKO RODZIC
Pobudza rodzinę do działania, wyznaczając cele i kierując. Często zajmuje się organizowaniem życia rodzinnego. Ze względu na swoją wiarę w siebie zawsze zna właściwą odpowiedź.

W PRACY
Jest osobą silnie ukierunkowaną na realizację celu, kładącą zdecydowany nacisk na wydajność. Liczą się dla niego wyniki a nie zamiary. W pracy posiada ogląd całości przez co jest świetnym organizatorem potrafiącym dobrze rozdzielić zadania. Szybko dostrzega praktyczne rozwiązania dlatego jest nieoceniony pełniąc funkcje kierownicze. Działa szybko, pobudzając równocześnie innych do działania. Kiedy trafia na trudności nie zniechęca się a wręcz przeciwnie są one motorem jego działania i chęci przezwyciężenia. Kiedy pracuje, robi to całym sobą. Nie potrafi oderwać się od pracy aby odpocząć i oczekuje tego od innych. Kiedy jest zaangażowany w jakieś zadanie musi mieć nad nim całkowitą kontrolę. Nie pozwala innym na podejmowanie decyzji a sam posiada potrzebę sprawdzania innych i poprawiania błędów.

JAKO PRZYJACIEL
Jakkolwiek potrafi pracować na rzecz grupy to nie odczuwa specjalnej potrzeby przyjaźni. Zdecydowanie woli przewodzić i organizować. Rzadko się myli, dlatego świetnie sprawdza się w nieoczekiwanych sytuacjach.

SŁABOŚCI
Największą siłą i zarówno słabością choleryka jest jego wewnętrzne przekonanie, że zawsze ma rację. Jest to częstym źródłem konfliktów zwłaszcza jeśli trafiają na siebie dwaj cholerycy o odmiennych poglądach. Na innych spogląda z pozycji pewności siebie i poczucia siły, dlatego nie umie obchodzić się z osobami, którym brakuje tych cech. Uważa, iż jeśli ktoś nie potrafi zawalczyć o siebie to po prostu ma problem. Ceni sobie innych ludzi wtedy jeśli potrafią postawić na swoim i walczyć o swoje zdanie. Jest to również pułapka myślenia dla choleryka, gdyż nawet sam przed sobą ma trudność do przyznania się do własnego błędu. Uważa, że jeśli nie chce stracić uznania musi zawsze zwyciężać.
Choleryk kładzie silny nacisk na zadania, dlatego bardziej przejmuje się wynikami pracy niż emocjami i relacjami z innymi ludźmi. Jawi się innym jako osoba apodyktyczna, nieczuła i niewrażliwa.

ZALECANA PRACA
Osoba o temperamencie choleryka będzie świetnie sprawdzać się na takim stanowisku pracy, które będzie mogła samodzielnie zorganizować. Ze względu na swoje zdolności organizacyjne oraz wrodzoną wręcz zdolność do wywierania wpływu będzie dobrym przywódcą, rozdzielającym pracę oraz dbającym o jej wyniki. Choleryk sprawdzi się w zadaniach wymagających szybkości działania, dynamiki, decyzyjności ukierunkowaniu na wyniki oraz tam gdzie kluczowe jest uzyskiwanie jak najszybszych wyników pracy. Świetnie pracuje również tam, gdzie może kontrolować sytuację i mieć wpływ na jej przebieg oraz wykazywać się swoją siłą przebicia i autorytetem. Nie najlepiej będzie się sprawdzał na stanowiskach wymagających dbałości o relacje społeczne. Dla choleryka jest to rozczulanie się, dlatego przytłacza on innych swoim zachowaniem i narzucającym stylem funkcjonowania. Choleryk powinien zdecydowanie unikać miejsc pracy charakteryzujących się rutyną i wykonywaniem poleceń.SANGWINIK

ETYKIETY
Ekstrawertyk Dusza towarzystwa Optymista

TYPOWE CECHY
Sangwnik to osoba przyciągająca do siebie ludzi. Jest gadatliwy przez co często pełni funkcję duszy towarzystwa, a tam gdzie przebywa wnosi radość. Ma poczucie humoru, jest wesoły i spontaniczny. W kontaktach społecznych jest silnie ekspresyjny, entuzjastyczny, emocjonalny i wylewny. Posiada zmienność usposobienia przez co można o nim powiedzieć, że jest urodzonym aktorem. Przez to, że bardziej żyje dniem dzisiejszym, niż tym co było lub będzie, to jest odbierany przez innych jako duże dziecko. Jest prostoduszny i szczerego serca dlatego zazwyczaj nie chowa urazy wobec innych osób.

JAKO RODZIC
Do domu wnosi radość. Potrafi obrócić nieszczęście w żart, czy pokazać jakąś „magiczną sztuczkę” przez co jest lubiany przez dzieci przyjaciół.

W PRACY
Pracuje ochotniczo, inicjuje w efektowny sposób nowe formy aktywności. Bywa twórczy i barwny, tryskając energią i entuzjazmem oczarowuje współpracowników. Sprawia bardzo dobre wrażenie, pobudzając innych do współpracy.

JAKO PRZYJACIEL
Kocha ludzi dlatego z łatwością zyskuje przyjaciół. Nie dopuszcza do nudy dlatego lubi spontaniczne działania. Nie chowa urazy w związku z czym szybko przeprasza. W kontaktach społecznych lubi komplementy oraz sytuacje kiedy coś się dzieje.

SŁABOŚCI
Zasadniczą słabością sangwinika jest brak determinacji, co skutkuje tym, iż rzadko realizuje on założony wcześniej plan. Ma skłonność do gadulstwa i przesadnego koloryzowania, co może być odbierane za kłamstwo. Ze względu na to, iż jest bardzo skupiony na sobie oraz posiada wysokie mniemanie na swój temat może nie dostrzegać swoich wad oraz być odbieranym przez innych jako osoba arogancka. Woli mówić niż słuchać oraz ma skłonność do przerywania rozmówcy nie jest dobrym doradcą ani powiernikiem. Dodatkowo jest niestały i zapominalski. Jego skłonność do zmienności i spontaniczności powoduje, iż jest postrzegany jako osoba żyjąca w krainie bezstresowego dzieciństwa.

ZALECANA PRACA
Praca zalecana dla sangwinika powinna mieć miejsce w środowisku wymagającym zmiennych form aktywności i pozbawionym konieczności wykonywania zadań rutynowych. Najlepiej jeśli będzie to praca wymagająca inicjatywy, szybkiego podejmowania decyzji oraz twórczego rozwiązywania wielu problemów. Sangwinik świetnie czuje się w pracy związanej z kontaktami z ludźmi oraz umożliwiającej swobodny styl bycia. Świetnie sprawdzają się w zawodach pozwalających właśnie na kontakt z innymi ludźmi charakteryzują się elastycznością, możliwością skupiania na sobie uwagi innych. Zdecydowanie nie lubią harmonogramów, reguł i procedur.Zakończ